Ders Adı Ulaştırma Sistemlerinde İstatistiksel Veri Analizleri
Ders Kodu 8f57f2b73b634ff3af
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Meltem Saplıoğlu
Dersin Yardımcıları 7-Ayşe Ünal
Dersin Öğrenme Çıktıları Veri analizi yapabilme İstatistiksel tanımlama ve dağılımlar hakkında bilgi edinme İleri istatistik konularını öğrenme Ulaştırma mühendisliği ile istatistiği birleştirebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ulaşım Mühendisliğinde İstatistiğin Önemi Veri Gösterimi ve Grafik Metodlar Sayısal Ölçümler Ulaştırma Örnekleri ile Olasılık ve Rastgele Değişkenler Yaygın Olasılık Dağılımları Örnek Dağılımlar Çıkarımlar: Hipotez Testi ve Aralık Tahminleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin farklılık ve yeniliklere açık, mesleklerinde lider rolü oynamalarını sağlamak, tez yazma süreçlerinde yorumlama yeteneklerini arttırmak. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip ve takım çalışmasına yatkınlık kazandırmak. Sosyal sorumluluklarının ve etik değerlerinin farkındalığını kazandırmak Ulaştırma Sistemlerinde ve trafikte karşılaşılan problemlerin çözümünü ve yorumlanmasını kolaylaştırmak
Dersin Amacı Ulaşım sistemleri ve trafik verileri kullanılarak verileri istatistiksel analiz yapma bilgisini vermek, yorum yapabilmeyi geliştirmek ve karar verme sürecini kısaltmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel Bakış: Ulaşım mühendisliğinde istatistiğin rolü
2 Verileri görüntülemek için kullanılan grafik yöntemler
3 Histogram, Kutu Diyagramları
4 Uç Değer Analizi, Eksik Verilerin Analizi
5 Eksik Verilerin Tamamlanması
6 Tanımlayıcı İstatistikler
7 Hipotez Testleri ve Aralık Tahminleri
8 Korelasyon Analizi
9 Diğer Çıkarımsal Yöntemler
10 Kovaryans Analizi (Ancova)
11 Kategorik Verilere İlişkin Çıkarımlar
12 Basit Doğrusal Regresyon
13 Diğer Regresyon Modelleri
14 Diğer Regresyon Modelleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 0 0
Ödevler 2 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis Transportation Statistics and Micro Simulation
Diğer Kaynaklar SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis Transportation Statistics and Micro Simulation
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)