Ders Adı Yeraltı Sularında Madde Taşınımının Modellenmesi
Ders Kodu 01INS6106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yeraltısuyunun ve akiferlerin anlaşılması Hidrodinamik yayılmanın anlaşılması Advektif, dispersiv ve Difüsiv akışların anlaşılması Kirlenme modelinin anlaşılması Kirlenme çözüm metotlarının anlaşılması Kıyı akiferlerde denizsuyu girişiminin anlaşılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, yeraltı suyu mühendisleri tarafından kullanılan teorilerinin ve tekniklerin anlaşılmasını ve yeraltısuyu kirletici taşınımı stratejilerini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yeraltısularında oluşan kirlenmenin ve kirlilik taşınımının prensiplerini ve tekniklerini göstermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Yeraltı Suyu ve Akiferler
3 Hidrodinamik Yayılma
4 Advektif, Dispersiv ve Difüsiv Akışlar
5 Akışların Matematiksel Modeli
6 Bir Kirletici için Denge Denklemi
7 Kirlenme Modelinin Komple İfadesi
8 Kirlenmenin Çözüm Metotları
9 Adveksiyon ve Dispersiyon ile Kirletici Taşınımı
10 Yarı Analitik Çözümler
11 Yarı Analitik Çözümler İçin Uygulamalar
12 Yarı Analitik Çözümler İçin Uygulamalar
13 Bir Kıyı Akiferde Deniz Suyu Girişiminin Modellenmesi
14 Deniz Suyu Girişimi İçin Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 20
Ödev 30 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 8 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Bear, J. & Verruijt, A. 1987. Modeling groundwater flow and pollution, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht. 2. Javandel, I., Doughty, C & Tsang, C.F. 1984. Ground water transport: Handbook of mathematical models, American Geophsical Union, Florida. 3. Walton, W.C. 1970. Groundwater Resource Evaluation, McGraw-Hill Company, New York.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)