Ders Adı Zemin Dinamiği
Ders Kodu 01INS6108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Öğrenciye deprem bilincini kazandırmak ve mezun olduktan sonra yapacağı tüm projelerde depremi gözönünde bulundurmasını sağlamak 2) Deprem sırasında çalıştığı alanda zeminden dolayı meydana gelebilecek yenilmelerin farkına varabilmek 3) Deprem açısından sakıncalı bulunan bölgelerde uygun projeleri geliştirebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geoteknik deprem mühendisliğine giriş, kavramların tanımlanması, Sismoloji ve deprem, Kuvvetli yer hareketi, Sismik tehlike analizi, Sismik dalga ve yayılması, Dinamik zemin özellikleri, Zemin tepki analizi, Yerel zemin etkileri ve yer hareketi, Sıvılaşma, Sismik şev stabilitesi, Zemin iyileştirmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yerel zemin koşullarına bağlı olarak depremler sırasında zemin yapılarına gelen deprem kuvvetleri farklılaşmakta ve buna bağlı olarak uyulması gereken tasarım ve inşaat yöntemleri değişmektedir. Zemin tabakalarının mukavemet kaybı ve sıvılaşma gösterebilecek bölgelerde zemin iyileştirmesi ve temel tasarımında önlemler alınması ve inşaatın buna göre yapılması deprem hasarlarının azaltılması için gerekli olmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Depremler
3 Sismik Risk ve Hasarlar
4 Gerilme-Deformasyon ve Kayma Direnci Karakteristikleri
5 Dinamik Zemin Deneyleri
6 Arazi Deneyleri ile Zeminlerin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
7 Zemin Büyütmesi
8 Sıvılaşma
  Ön Hazırlık: Ödev No 1
9 Sıvılaşma Tayini Metodları
10 Yapı-zemin dinamik etkileşim problemleri
  Ön Hazırlık: Ödev No 2
11 Sismik Bölgelerde Temel Dizaynı
12 Deprem Bölgelerinde Şev Stabilitesi
  Ön Hazırlık: Ödev No 3
13 Depremler Sırasında Dayanma Yapılarının Davranışı
14 Geoteknik Deprem Mühendisliğinde Sayısal Metodlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 55
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 45
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Ishihara, K. (1996) Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics, Oxford Engineering Science Series, Oxford Science Publications, Clarendon Press, Oxford [2] TC4 Committee of ISSMFE, (1993). Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazard. Japan Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering. [3] Bolt, B.(1995) Earthquakes, W.H. Freeman and Company, New York [4] Kramer, S.L. (1996) Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, New Jersey [5] Youd,L.T. & Idriss, I.M. (1997) Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, Proceedings of the NCEER Workshop, NCEER Technical Report 97-0022, State University of new York at Buffalo, New York [6] Liam Finn,W.D.(1991) Dynamic Analysis in Geotechnical Engineering Proc. of ASCE Spe.Conf. Earthquake Engineering and Soil Dynamics II. pp523-591. [7] Japan Society of Civil Engineers (2000) Earthquake Resistant Design Codes in Japan, Japan Society of Civil Engineers, Tokyo, Japan [8] B.M.Das, Principles of Soil Dynamics, 1993.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ödev No I, Ödev No II, Ödev No III
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)