Ders Adı Geoteknik Mühendisliğinde Arazi Deneyleri ve Değerlendirilmesi
Ders Kodu 01INS6109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Arazi zemin deneyleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak 2) Geoteknik problemlerinde kullanılacak parametrelerin tayini hakkında fikir sahibi olmak 3) Arazi zemin deneylerinin raporunu hazırlayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zemin Sondajları ve Numune Alınması. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT). Koni Penetrasyon Deneyi (CPT). Dinamik Sonda ve Diğer Sondalama Deneyleri. Plaka Yükleme Deneyi. Arazi Birim Hacim Tayini ve Arazi CBR Deneyi. Arazi Vane Deneyi, Pressiyometre Deneyi, Dilatometre Deneyi. Arazi Geçirimlilik Deneyleri ve Boşluk Suyu Basıncı Ölçümleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Laboratuvar ve arazi deneyleriyle zemin tabakaların mühendislik özellikleri belirlenebilmektedir. Doğal koşullarda uygulanan arazi deney sonuçlarının diğer çalışmalarlarla birlikte değerlendirilmesi, tasarımda kullanılacak parametrelerin ilgili zemini en iyi şekilde temsil etmesi sağlanmaktadır. Önerilen bu ders kapsamında, zeminlerin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi için arazide yapılan deney yöntemlerinin detaylı olarak anlatılması, uygun yöntemin seçilmesi, deney sonuçlarının yorumlanması ve mühendislik tasarımında kullanılmasının aktarılması amaçlanmaktadır. Dönem sonuna doğru hazırlanan raporların sunumu ile öğrencinin kazanımları değerlendirilecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Sondaj Teknikleri
3 Zemin Sondajları Ve Numune Alma Yöntemleri
4 Kaya Sondajları Ve Numune Alma Teknikleri
5 Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)
6 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT)
7 Arazi Birim Hacim Ağırlık Deneyi
  Ön Hazırlık: Ödev No 1
8 Plaka Taşıma Deneyi
9 Arazi Kanatlı Kesme Deneyi
10 Pressiyometre Deneyi
11 Dilatometre Deneyi
12 Arazide Geçirimlilik Deneyleri
  Ön Hazırlık: Ödev No 2
13 Boşluk Suyu Basıncı Ölçümleri
14 Arazi Deneylerinde dikkate alınacak düzeltmeler
  Ön Hazırlık: Seminer
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Önalp, A., Sert, S., (2006), Geoteknik Bilgisi III, Bina Temelleri, Birsen YE. 2.T.Lunne, P.K.Robertson, J.J.M.Powell, (1997), Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice. 3.Clarke, B.G., (1995), Pressuremeters in geotechnical design, Spon Press (UK)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ödev No I, Ödev No II,
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)