Ders Adı Kabuklar
Ders Kodu 01INS6112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Temel kavramlar ve tanımların öğrenilmesi 2. Kabukların deformasyon teorisinin esaslarının öğrenilmesi 3. Silindirik, Küresel ve Konik Kabukların ve stabilitesinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yüzey teorisi, Temel kavramlar ve tanımlar; Kabukların deformasyon teorisinin esasları; kabuklarda Kuvvet ve Moment ifadeleri, denge ve stabilite denklemleri; Çözüm Yöntemleri; Kabukların stabilitesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kabukların analizini yapabilmek için gerekli teorik alt yapının oluşturulması, Kabuk yapıların mekanik davranışlarının öğretilmesi, Kabukların davranışlarını değişik metotlar kullanarak çözümleme yeteneğinin verilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yüzey teorisi ilgili temel bilgiler. Yüzeyde eğrisel koordinatlar. Birinci kuadratik form
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
2 İkinci kuadratik form. Koordinat ortlarının diferansiyellenmesi. Dönel yüzeyler. Kabukların deformasyon teorisinin esasları, Tanımlar ve Hesap Kabulleri.
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
3 Küçük yer değiştirmelerde kabuklar için sadeleştirilmiş bağıntılar: Yerdeğiştirme ve deformasyonlar arasındaki bağıntı, kuvvet ve momentler
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
4 Büyük yer değiştirmelerde kabuklar için sadeleştirilmiş bağıntılar: Yer değiştirme ve deformasyonlar arasındaki bağıntı, kuvvet ve momentler
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
5 İnce Kabuklar teorisi sınır değer problemlerinin çözüm yöntemleri (Galerkin, Timoshenko, Lagrange ve Ritz Yöntemleri )
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
6 Dairesel Silindirik kabukların temel bağıntıları, üç yerdeğişmeğe bağlı stabilite denklemleri
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
7 Dairesel Silindirik kabukların Donnell tipi stabilite ve deformasyon uygunluk denklemleri. Airy gerilme fonksiyonu
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
8 Dairesel silindirik kabukların stabilitesi: Eksenel basınç yükü etkisi altında basit mesnetli dairesel silindirik kabuğun burkulması
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
9 Yanal basınç yükü etkisi altında basit mesnetli dairesel silindirik kabuğun burkulması
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
10 Basit mesnetli dairesel silindirik kabukların serbest titreşimi
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
11 Küresel kabukların temel bağıntıları ve stabilite denklemleri
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
12 Uniform dış basınç yükü etkisi altında basit mesnetli küresel kabuğun burkulması. Eksenel simetri durumu, Lineer Problem
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
13 Koni kabuklar temel bağıntı ve denklemler.
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Kabuk Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 26 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 35 35
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kabuklar Ders Notu/Prof. Dr. Abdullah AVEY
Diğer Kaynaklar 1.Ogibalov PM, Koltunov M.A. 1969, Kabuk ve Plaklar, Moscow, MGU. (Rusça) 2.Dym, C.L., 1990, Introduction to the Theory of Shells, Hemisphere Pub. Corp., New York (İngilizce) 3.Jawad, M., 1994, Theory and Design of Plate and Shell Structures, Kluwer Academic Publ., Dordrecht.(İngilizce) 4.Reddy, J.N., 2004, Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis, Boca Raton : CRC Press.(İngilizce) 5.Timoshenko, S.P., 1964, Theory of Plates and Shells, McGraw.(İngilizce) 6.Wolmir, A.S., Deformasyona Maruz Sistemlerin Stabilitesi, Moskova, Nauka, 1967 (Rusça)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)