Ders Adı Anizotrop Cisimler Teorisi
Ders Kodu 01INS6114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Giriş, Temel kavramlar ve tanımlar 2 Anizotrop cismin elastisite teorisinin temel denklemleri 3. Anizotrop plakların genel teorisi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Temel kavramlar ve tanımlar, Anizotrop cismin elastisite teorisinin temel denklemleri, Anizotrop plakların genel teorisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Anizotrop cisimler, özellikleri, temel denklemleri ve anizotrop plakların genel teorisinin öğrenilmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, Temel kavramlar ve tanımlar
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
2 Sürekli anizotrop cismin gerilme ve deformasyon durumu
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
3 Sonlu deformasyonlar
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
4 Genelleştirilmiş Hooke kuralı
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
5 Koordinat sisteminin dönüşümü ile elastik sabitlerin dönüşümleri
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
6 Bazı anizotrop cisimlerin elastik özellikleri
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
7 Anizotrop plakların genel teorisi: Genel teorinin ilkeleri ve başlangıç durum, temel bağıntılar
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
8 Anizotrop plakların temel denklemleri
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
9 Kayma fonksiyonun seçimi. Deformasyona maruz plağın orta yüzeyinin denklemi
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
10 Silindirik anizotropiye sahip plakların eğilme teorisi
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
11 Silindirik anizotropiye sahip plakların eğilme teorisi (devamı)
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
12 İki katlı ortotrop plakların temel bağıntı ve denge denklemleri
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
13 İki katlı ortotrop plakların hesabı
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Anizotrop Cisimler Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 26 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 35 35
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Anizotrop Cisimler Ders Notu/Prof.Dr. Abdullah AVEY
Diğer Kaynaklar 1.Reddy, J.N., 2004, Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis, Boca Raton : CRC Press.(İngilizce) 2.Ambartsumyan Theory of Anisotropic Plate. Moscow, Nauka 1967.(Rusça) 3.Lekhnitski, S. G. (1980). Theory of Elasticity of an Anisotropic Elastic Body, Holden Day, San Francisco, Also Mir Publishers, Moscow.(Rusça)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)