Ders Adı Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği
Ders Kodu 01INS6115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kompozit (ortotrop) malzemeden oluşan plak için temel bağıntılar ve denklemlerinin, Ortotrop malzemeden oluşan plağın serbest titreşiminin öğrenilmesi 2. Kompozit (ortotrop) malzemeden oluşan plağın burkulmasının öğrenilmesi 3. Kompozit (ortotrop) malzemeden oluşan plağın dinamik stabiltesinin öğrenilmesi 4. Kompozit plağın çok hızlı gaz akımında burkulmasının öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Kompozit (ortotrop) malzemeden oluşan plaklar için temel bağıntılar ve denklemeler, serbest titreşimi, burkulma ve dinamik stabilitesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kompozit (ortotrop) malzemeden oluşan plaklarla ilgili değişik sınır koşullarında değişik problemler: serbest titreşim, burkulma ve dinamik stabilite problemlerinin öğrenilmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, Temel kavramlar ve tanımlar
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
2 Başlangıç durumlar ve hipotezler
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
3 Anizotrop (ortotrop) plaklar, temel bağıntılar
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
4 Anizotrop (ortotrop) plakların serbest titreşim denklemleri
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
5 Basit mesnetli dikdörtgen ortotrop plakların frekansının bulunması
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
6 Dairesel transversal ortotrop plağın frekansının bulunması
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
7 Anizotrop (ortotrop) plakların statik stabilite denklemleri
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
8 Tüm çevresi basit mesnetli dikdörtgen ortotrop plakların burkulması
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
9 Basit mesnetli ortotrop dairesel plakların burkulması
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
10 Anizotrop (ortotrop) plakların dinamik stabilite denklemleri ve çözümü
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
11 Dikdörtgen ortotrop plakların parametrik titreşimi
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
12 Hızlı gaz akımında anizotrop plakların temel denklemleri
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
13 Hızlı gaz akımında anizotrop plağın burkulması
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 26 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 35 35
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği Ders Notları / Prof. Dr. Abdullah AVEY
Diğer Kaynaklar 1.Reddy, J.N., 2004, Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis, Boca Raton : CRC Press.(İngilizce) 2.Ambartsumyan Theory of Anisotropic Plate. Moscow, Nauka 1967.(Rusça) 3.Lekhnitski, S. G. (1980). Theory of Elasticity of an Anisotropic Elastic Body, Holden Day, San Francisco, Also Mir Publishers, Moscow.(Rusça)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)