Ders Adı Hava Alanları
Ders Kodu 01INS6119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Mehmet SALTAN 1-Serdal TERZİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Havaalanı ve bileşenlerinin birimlerini bilmek 2. Havaalanı ve bileşenlerinin fonksiyonlarını(işleyişlerini) bilmek 3. Terminal binası, pist, apron gibi mekanların fonksiyonlarını tanımlamak ve onların işlevini açıklamak 4. Havaalanı üstyapısını tanımak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Havaalanı bileşenlerinin tanımlanması ve genel bilgiler, havaalanları içinde bulunan mekanların fonksiyonlarının ve işlevlerinin belirlenmesi havaalanı standart elemanlarının tanıtımı, geometrik özellikleri , havalını üstyapısı tanımı ve fonksiyonları,havaalanı tasarımı ve tasarımla ilgili analizler,havaalanı ve elemanlarının kapasite analizleri,.mevcut havaalanlarının incelenmesi ve analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel havaalanı ve ilgili üstyapı elemanları hakkında teme hesaplamaları algılamak
Dersin Amacı Havaalanı ile ilgili kavramları ve havaalanı bileşenlerinin üst yapı ile ilgili esaslarını bilmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Havaalanının tarihi gelişimi ve önemi
2 Havaalanlarının genel özellikleri
3 Havaalanı elemanları
4 Havaalanı tasarımı
5 Havaalanı tasarım yöntemleri ve standartları
6 Pist, taksirut, apron vb. gibi elamanların tanımı ve fonksiyonları
7 Terminal binası ve fonksiyonları
8 Terminal binası ve diğer elmanlar(pist, apron vb.) arasındaki ilişkiler ve analizleri
9 Havaalanı üstyapısı
10 Ara sınav
11 Havaalanı kapasite analizi
12 Diğer ulaştırma sistemleri ile havaalanlarının ilişkileri
13 Havaalanlarının ekonomik analizleri
14 Mevcut havaalanlarının incelenmesi ve analizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Alexander, T., Wells, Ed., “Airport Planning & Management”, McGraw-Hill, USA, 2000.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)