Ders Adı Karayolu İnşaatında Atık Malzemelerin Kullanımı
Ders Kodu 01INS6124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Mehmet SALTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Temel atık malzemeleri tanımak 2.Atık malzemelerin kullanılabilirliğini belirlemek 3.Temel atık malzeme deneylerini tasarlamak ve yapmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel atıklar, karayolu inşaatında atık malzeme kullanımı ve bunun için gerekli deneyler, teknik ekonomik ve çevresel değerlendirme, Karayolu inşaatında kullanım açısından atıkların tip, uygulama alanı ve yıllık kullanım miktarları, arazi performansları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Karayolu inşaatlarında atık malzeme kullanımı ile ilgili temel bilgileri edinmek
Dersin Amacı Karayolu inşatlarında kullanılan atık malzemeleri tanımak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Neden atık malzemeler?
2 Temel atık malzemeler
3 Karayolu inşaatında kullanılabilecek atık malzeme türleri
4 Teknik olarak atık malzemelerin değerlendirilmesi
5 Temel yol deneyleri ve şartnameler
6 Uygulamada gelinen nokta
7 Atık lastikler
8 Uçucu küller
9 Atık camlar
10 Kullanılmış kaplamaların geridönüşümü
11 Yapı atıkları
12 Endüstriyel atıklar
13 Dünyadaki uygulamalar
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Ahmed, I., “Use of waste materials in highway construction, Noyes Data Corporation, 1992. 2. Umar, F., Ağar, E., “Yol Üstyapısı”, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 1992. 3. Ullidtz, P., “Pavement Analysis”, 1987.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)