Ders Adı Elastisite Teorisi
Ders Kodu 4a532eda0a8044cbbc
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mehmet Avcar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Elastisite teorisinin temel prensiplerini öğrenip, uygulayabileceklerdir. Karmaşık problemleri analiz edip doğru biçimde çözebileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gerilme hali, şekil değiştirme hali, gerilme şekil değiştirme bağıntıları, elastisitenin temel denklemleri, elastisitenin temel denklemleri, polinomlarla çözüm, Fourier serileriyle çözüm, sonlu farklar yöntemiyle çözüm, kutupsal koordinatlarla çözüm, üç boyutlu elastisite ve genel denklemler, burulma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mühendislik kavram ve uygulamalarını tanıtmak Sınır değer problemlerinin çözüm tekniklerini öğrenme ve uygulama becerisi kazanmak Fiziksel problem ile matematiksel formülasyon arasında bağ kurmak Diğer mühendislik derslerine temel bilgi birikimi sağlamak ve mühendislik bakış açısı kazandırmak
Dersin Amacı Mühendislik kavram ve uygulamalarını tanıtmak, sınır değer problemlerinin çözüm tekniklerini öğrenme ve uygulama becerisi kazanmak, fiziksel problem ile matematiksel formülasyon arasında bağ kurmak, diğer mühendislik derslerine temel bilgi birikimi sağlamak ve mühendislik bakış açısı kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Gerilme Hali
3 Şekil Değiştirme Hali
4 Gerilme şekil değiştirme bağıntıları
5 Elastisitenin temel denklemleri
6 Elastisitenin temel denklemleri
7 Gerilme fonksiyonları
8 Polinomlarla Çözüm
9 Fourier serileriyle Çözüm
10 Sonlu farklar yöntemiyle çözüm
11 Kutupsal koordinatlarla çözüm
12 Üç boyutlu elastisite ve genel denklemler
13 Burulma
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 26 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Elastisite Teorisi Ders Notları
Diğer Kaynaklar Sokolnikoff, I.S. Çev. Şuhubi, E. S. (1965). Matematik Elastisite Teorisi, Arı Kitabevi. İnan, M., (1969). Düzlem Elastisite Teorisi, İTÜ Yayını. Timoshenko, S., Goodier, J. N., Çeviren: Kayan, İ., Şuhubi, E. S. (1969). Elastisite Teorisi, İTÜ Yayını. Little, R.W. (1973) Elasticity. Prentice - Hall, New Jersey. Pagano, N. J. Chou, P.C. Çeviren: Yaman, N. Erdöl, R. (1984). Elastisite, KTÜ Yayını. Tameroğlu, S. (1991). Lineer Elastisite Teorisi, İTÜ Yayını. Saada AS (2009). Elasticity:Theory and Applications, Ross Publishing.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)