Ders Adı Yapısal Tasarımda Deprem Mühendisliği ve Uygulamaları
Ders Kodu 231c0effe9934b3599
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Asuman Işıl ÇARHOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Deprem mühendisliğinin dinamik problemlerini inceleme. 2. Yapı sistemlerinin dinamik davranışının anlaşılması. 3. Depreme dayanıklı yapı tasarımı yapabilme. 4. Mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda gerekli yöntemlerin incelenmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Depremin oluşumu, spektrum kavramı, tek serbestlik dereceli sistemler, çok serbestlik dereceli sistemler, hareket denklemleri, serbest titreşim, zorlanmış titreşim, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemi, zaman tanım alanında hesap yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, deprem yönetmeliğinin esasları, deprem etkisindeki yapıların davranışı, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, Rayleigh yöntemi, spekrum kavramı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yapıların deprem yükleri etkisi altındaki davranışının incelenmesi. Mevcut yapıların güçlendirilmesi.
Dersin Amacı 1. Yapıların dinamik yükler etkisi altındaki davranışının incelenmesi. 2. Basit yapıların dinamik yükler etkisi altındaki davranışlarının dinamik denklemler ile çözümü. 3. Depremlerin yapılar üzerindeki etkisinin anlaşılması. 4. Mevcut yapıların deprem performansı ve güçlendirilmesi.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Depremin oluşumu, deprem dalgaları, depremin şiddeti ve büyüklüğü gibi deprem hakkında bilgiler
2 Tek serbestlik dereceli sistemler
3 Çok serbestlik dereceli sistemler
4 Elastik eşdeğer Deprem yükü yöntemi
5 Mod Birleştirme yöntemi
6 Zaman tanım alanında hesap yöntemi
7 Depreme dayanıklı yapı tasarımı
8 Rayleigh yöntemi
9 Deprem yönetmeliğinin esasları
10 Yapısal düzensizlikler
11 Spektrum kavramı, deprem spektrumları.
12 Deprem etkisindeki yapıların doğrusal olmayan davranışı.
13 Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi
14 Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar Celep, Z. ve Kumbasar, N.;“Deprem Mühendisliğne. Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı”, Beta Dağıtım, 2004. Celep, Z., , “Yapı Dinamiği”, Beta Dağıtım, 2011.
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)