Ders Adı Matlab Yazılım Uygulamaları
Ders Kodu 3343fd0b0c574afa97
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Kemal Saplıoğlu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Problem çözümlerinde matlab yazılımının kullanılabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mühendislik dallarındaki problemlere Matlab yazılımının adapte edilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yazılım problem çözme yeteneği
Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik problemlerini yazılım yardımı ile çözebilme yeteneği kazandırmak
WorkPlacement 1
Hafta Konular  
1 Matematiksel işlemlerin tanıtılması
2 Aritmetik İfadelerin doğru Yazılması
3 Trigonemetri ve Doğrusal Sayılar
4 Matrisler
5 Vektörler
6 Matematiksel Fonksiyonlar
7 Data Analizi
8 Mantık fonksiyonları
9 Denklem Çözümleri
10 Optimizasyon
11 Eğri uydurma
12 Uygulama 1
13 Uygulama 1
14 Uygulama 1
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 5 15
Sunum 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Matlab Yapay zeka ve mühendislik uygulamaları(Prof Dr.Cemalettin Kubat)
Diğer Kaynaklar Kişisel Ders notları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)