Ders Adı Ağır Betonlar
Ders Kodu 65dd7a8619df4835b6
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Şemsettin Kılınçarslan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ağır Betonların Kullanım Yerleri hakkında yeterli bilginin sağlanması. Betonda kullanılan ağır agregalar ve özellikleri hakkında yeterli bilginin sağlanması. Ağır Beton Üretim Tekniklerini ve Standartlarını öğrenme. Ağır Beton mekanizmaları hakkında yeterli bilginin sağlanması. Ağır Beton üretimi hakkında yeterli becerinin sağlanması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ağır Beton Kullanım Yerleri, Avantajları, Kullanılan ağır agrega türleri ve genel özellikleri, Ağır betonların mekanik özellikleri, Ağır beton üretim teknikleri. Ağır beton standartları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ağır betonların üretilmesindeki amaçlarını bilme Betonda kullanılan ağır agregaları ve özelliklerini bilme Ağır beton üretiminin avantajları, ağır beton kullanım yerleri, Ağır Beton Üretim Tekniklerini ve Standartlarını bilme Ağır betonların mekanik özellikleri ve çeşitli yükler altındaki davranışlarının bilinilmesi
Dersin Amacı Ağır betonların üretilmesindeki amaçları öğrenme. Betonda kullanılan ağır agregaları ve özelliklerini öğrenme. Ağır beton üretiminin avantajları, ağır beton kullanım yerleri, Ağır Beton Üretim Tekniklerini ve Standartlarını Öğrenme. Ağır betonların mekanik özellikleri ve çeşitli yükler altındaki davranışlarının öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş
  Ön Hazırlık: Kaynak toplama
2 Ağır beton üretiminde kullanılan malzemeler ve genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
3 Ağır betonlar ve radyasyon tutuculuk özelliği
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
4 Ağır Betonda kullanılan agregalar ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
5 Ağır agrega çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
6 Ağır beton üretim metotları
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
7 Ağır betonların mekanik özellikleri
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
8 Ağır beton test metotları ve ilgili standartlar
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
9 Ağır beton karışım hesabı
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
10 Kesit hesaplarının bilgisayar programına dönüştürülmesi
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
11 Ağır beton deney numunelerinin hazırlanması
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
12 Basınç ve çekme altındaki gerilme-deformasyon davranışı
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
13 Ağır betonların nitelikleri, Porozite ve geçirimlilik, Çarpma mukavemeti, Yorulma mukavemeti, Rötre, Sünme, Durabilite
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
14 Üretilen ağır betonların test edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Konu araştırılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 10
Devam 10 10
Uygulama 1 10
Labaratuvar 1 10
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 5 10
Ödevler 2 5 10
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 5 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Topçu, İ.B. Concrete Technology, Eskisehir, 2007. Şarer, B. Nükleer Fizik Palme Yayıncılık , Ankara, 2008. Price, B. T., Horton, C. C. and Spinney, K. T., 1957. Radiation Shielding, Pergamon Press, London-New York. Kaplan, M.F., 1989. Concrete Radiation Shielding, John Wiley & Sons , Newyork. Mehta P.K., 1990. Concrete, Structure, Properties and Materials. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
Diğer Kaynaklar Gürsoy Y., 1997. "Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Ağır Agregalarından Biriyle Üretilen Ağır Betonun Geleneksel Bir Betonla Karşılaştırmalı olarak incelenmesi", Yüksek Lisans Tezi , KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Akyüz, S., 1977. Gamma Işınlarından Korunmada Barit Agregalı Ağır Beton, İTÜ Dergisi, Cilt 35, Yıl35, Sayı 5, Sayfa 59-69, İstanbul. Kılınçarslan, Ş., 2004. “Barit Agregalı Ağır Betonların Radyasyon Zırhlanmasındaki Özellikleri ve Optimal Karışımlarının Araştırılması” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)