Ders Adı Özel Betonlar ve Durabiliteye Göre Tasarım
Ders Kodu 67d81cea89424f7291
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Şemsettin KILINÇARSLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yapı malzemelerinin durabilitesinin mekanizmaları hakkında yeterli bilginin sağlanması Malzemelerin mekanik dayanımının yanında ortam şartlarının göz önünde bulundurularak yerinde en uygun malzeme seçiminin yapılmasının önemini öğrencilere aktarmak. Durabilite mekanizmalarını bilme Değişik bozulma tipleri ve alınacak önlemler hakkında görüş sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hafif agregalı betonların sınıflandırılması; hafif agregalı betonlar, gaz betonları ve köpük betonları. Kumsuz beton. Ağır beton. Yüksek dayanımlı ve yüksek performanslı betonlar. Silindirle sıkıştırılmış betonlar Polimer-Portland Çimentolu Betonlar. Ferrocement. Lif Donatılı Betonlar. Durabilite. Durabiliteye göre tasarım. Geçiş süreçleri. Sülfat etkisi, deniz suyu ve asit etkileri. Don etkisi. Çiçeklenme. Alkali-agrega reaksiyonu. Donatı korozyonu. Servis ömrünün uzatılması. Yüzey iyileştirme işlemleri. Katodik korunma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Betonların çeşitli özelliklere sahip olmalarının yanısıra servis ömrü süresince dayanıklı yani yüksek dürabiliteli olmaları da amaçlanmaktadır. Özellikle ülkemizde betonun dayanımı yanında dürabilitesi pek önemsenmemektedir. Durabilite kaybı nedeniyle dayanımdaki azalma depreme dayanıklılığı da azaltmaktadır.
Dersin Amacı Günümüzde çeşitli özelikleri geliştirilmiş veya üretim ve uygulama teknikleri farklı bazı özel betonlar yaygın biçimde kullanılmaktadır. Üretilen betonların kullanım amacına yönelik olarak tasarımının yapılması ve ekonomik olması çok önemlidir. Bu betonlara örnek olarak hafif agregalı betonlar, gaz betonları, ağır betonlar, lif donatılı betonlar, sayılabilir. Betonların çeşitli özelliklere sahip olmalarının yanısıra servis ömrü süresince dayanıklı yani yüksek dürabiliteli olmaları da amaçlanmaktadır. Farklı özelliklere sahip yeni çimento esaslı betonlarla ilgili kavramları vermeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement Hazır Beton Tesisleri, Yapı Malzemeleri Laboratuarı, Çimento Fabrikaları
Hafta Konular  
1 Giriş, Özel Betonlar Durabilitenin Tanımı, Önemi Malzeme bozulmalarına sebep olan faktörler, Yapı malzemelerinin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Ders kaynakalarını elde etme
2 Özel Betonlar, Hafif Betonlar, Lifli Beton, Yüksek Dayanımlı Betonlar
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
3 Özel Betonlar, Ağır Betonlar, Püskürtme Betonlar
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
4 Betonun bozulma mekanizmaları Taze betonun durabilitesi
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
5 Fiziksel bozulmanın sebepleri ve alınacak önlemler, Kimyasal bozulmanın sebepleri ve alınacak önlemler
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
6 Sertleşmiş betonun Durabilitesi Su emmesi, geçirimlilik ve boşluk yapısının durabiliteye etkisi
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
7 Sertleşmiş betonda bozulmanın fiziksel nedenleri: Aşınma, Donma çözülme
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
8 Buz çözücü tuzların etkisi, Yüksek sıcaklık ve yangın etkisi Pullanma
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
9 Kimyasal bozulmanın sebepleri İyon değiştirme reaksiyonları -Asit saldırısı -Magnezyum iyonu içeren çözeltilerin kimyasal saldırısı -Alkali silika ve alkali karbon reaksiyonları
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
10 Kimyasal bozulmaya karşı alınacak önlemler
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
11 Kimyasal bozulmanın sebepleri ve alınacak önlemler Genleşen ürünler oluşturan reaksiyonlar -Sülfat saldırısı, -Gecikmiş entrenjit oluşumu, -alkali Etkisi
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
12 Biyolojik bozulma, Karbonatlaşma
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
13 Metal korozyonunun mekanizmaları Metallerin korozyona karşı koruma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma
14 Betonarmedeki donatı korozyonu ve alınacak önlemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 20
Ödev 2 20
Devam 12 10
Uygulama 1 10
Labaratuvar 1 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 11 3 33
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 30 60
Ödevler 2 5 10
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 5 5
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu M.Ali Taşdemir, Durabilite Ders Notları, İstanbul Teknik Üniversitesi Turhan Y Erdoğan, Beton, METU pres, 2003. Bülent Baradan, Kalıcılık (Durabilite), DEÜ Yayınları, 2006.
Diğer Kaynaklar F. de Larrard., Special Mixture Proportioning, E and FN Spon, London and New York, 1999. A.M.Neville, Properties of Concrete, Longman, 2000. CEB: Durable Concrete Structures, Thomas Telford Pub. 1989, 112 pp. American Concrete Instutute (ACI), Durable Concrete, Designing, Specifying and Constructing for Durable Concrete, SBM-4, 1995. Canadian Portland Cement Association, Design and Control of Concrete Mixtures, Sixth Edition, 1995. ACI Commitee 201, Guide to Durable Concrete, ACI 201. 2R, 1992.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)