Ders Adı İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK ANALİZİ
Ders Kodu 787bb290032941b6a1
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Kemal YÜCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları •Mühendislik projelerinde standart bilgiyi kullanma yeteneği. •Mühendislik bilgilerini ve uygulamalarını kazandırmak. •Mühendislik yapılarını ve iş gücünü anlamak. • Tüm inşaat işlerinde; iş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler ve konunların önemini anlamak. • Risk analizi ve kurtarma yöntemleri hazırlayarak işçileri nasıl iş kazalarından koruyacağını öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tüm inşaat iş ve saha uygulamlarında, iş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizi ile ilgili temel kavramları ve teknik özellikleri anlamak ve öğrenmek. Mühendislik yapılarını ve iş gücünü anlamak. Tüm inşaat işlerinde; iş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler ve konunların önemini anlamak. Risk analizi ve kurtarma yöntemleri hazırlayarak işçileri nasıl iş kazalarından koruyacağını öğrenmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri • Öğrenci, inşaat işlerinde uygulanan iş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizi ile ilgili genel kavramları tanımlayabilecektir. • Öğrenci, güvenlik yönetiminin çeşitli yönleri ve uygulamaları ile ilgili risk analizleri hazırlayarak iş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizi bilgisini gösterecektir. • Öğrenci, iş sağlığı, iş güvenliği,risk analizi, ve güvenlik yönetim kavramlarına dayalı risk yönetimi kararlarını yürütebilecektir.
Dersin Amacı •Tüm inşaat işlerinde; iş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizinin önemini anlamak ve öğrenmek •Tüm inşaat işlerinde; iş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizi ile ilgili teknik özellikleri ve deneysel analizleri anlamak ve uygulamak (saha uygulamaları ile). •Tüm inşaat işlerinde; iş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizi ile ilgili kuralları, yönetmelik ve kanunları anlamak ve öğrenmek. •İş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizi ile ilgili temel kavramları ve teorik ifadeleri anlamak ve öğrenmek. •İş sağliği ve iş güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğini, risk metodları, karar matrisi ve uygulamaları anlamak ve öğrenmek.
WorkPlacement İnşaat işlerinde iş güvenliği uzmanı.
Hafta Konular  
1 İnşaat işlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemi.
2 İnşaat işlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemi.
3 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu.
4 Yapı işlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği
5 Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi yönetmeliği.
6 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik.
7 İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü.
8 İş yeri tehlike sınıfları.
9 Elle kaldırma, yüksekte çalışma, iş kazaları, iş yeri bina ve eklentileri ve kkd(kişisel koruyucu donanımlar) konularında eğitim sunumları.
10 Elle kaldırma, yüksekte çalışma, iş kazaları, iş yeri bina ve eklentileri ve kkd(kişisel koruyucu donanımlar) konularında eğitim sunumları.
11 İş sağlığı ve iş güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği.
12 Risk metodları, karar matrisi ve uygulamaları.
13 Risk metodları, karar matrisi ve uygulamaları.
14 Risk metodları, karar matrisi ve uygulamaları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Kemal Yücel tarafından hazırlanan İş sağlığı, iş güvenliği ve risk analizi ders CD'si, 2014.
Diğer Kaynaklar •6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, RESMİ GAZETE, 20/06/2012. •YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ, RESMİ GAZETE, 05/10/2013. •İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ, RESMİ GAZETE, 11/01/1974. •YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ, RESMİ GAZETE, 12/09/1974. •ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK, RESMİ GAZETE, 15/05/2013. •İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ, RESMİ GAZETE, 29/12/2012. •İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK, RESMİ GAZETE, 18/06/2013. •KILIÇ, ÖZLEM, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ, AJANS- TÜRK BASIN VE BASIM A.Ş., ANKARA, 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)