Ders Adı Geleneksel Yapı Malzemeleri
Ders Kodu db24a9a22a324d89a3
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Şemsettin Kılınçarslan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Geleneksel Yapıları ve Malzeme Özelliklerini Bilme Geleneksel Yapıların Unsurlarını Öğrenme Malzeme Yapı ve Özellikleri ile ilgili Temel Kavram ve İlkeleri Bilme Malzeme Yapısını Mikro ve Makro Ölçüde Öğrenme Yapı Malzeme Standartlarını, Kalite Kontrolü ve Deneylerini Bilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yapılarda yaygın olarak kullanılan taş, ahşap, kerpiç, geleneksel harçlar, tuğla, seramik, demir vb. geleneksel yapı malzemelerinin tanımları ve özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu malzemelerin özelliklerine bağlı olarak geleneksel yapım teknikleriyle tarihi yapılarda kullanıldığı yerler, hakkında bilgi vermek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnşaat mühendisliğinde geleneksel yapı malzemeleri ile yeni malzemelerin özelikleri ve malzemelerin dayanım ve dayanıklılığının anlaşılmasını kavramak Yapı malzemesinin yeri ve diğer bilim dalları ile ilgisini öğrenmek Yapı malzemesinin eski ve yeni teknoloji ile kazandığı özelikler, standartlar, kalite kontrolü, özelikler ile yapı etkileşimini öğrenmek
Dersin Amacı İnşaat mühendisliğinde geleneksel yapı malzemeleri ile yeni malzemelerin özelikleri ve malzemelerin dayanım ve dayanıklılığının anlaşılmasını sağlamak, yapı malzemesinin yeri ve diğer bilim dalları ile ilgisini, yapı malzemesinin eski ve yeni teknoloji ile kazandığı özelikler, standartlar, kalite kontrolü, özelikler ile yapı etkileşiminin birlikte verilmesi.
WorkPlacement Yapılar, Şantiyeler
Hafta Konular  
1 Geleneksel Yapı Malzemeleri Hakkında Genel Bilgi
  Ön Hazırlık: Kaynakları temin etme
2 Geleneksel Harçlar ve Geleneksel Yapım Teknikleri
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
3 Malzemelerin içyapısı ve özeliklerle ilişkisi
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
4 Atomlar arası bağlar ve bu bağlara bağlı olarak malzemelerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
5 Cisimlerin içyapıları, Kristal ve amorf yapılar
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
6 Malzemelerin mekanik özelikleri, Sünek ve gevrek malzemeler
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
7 Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelikleri
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
8 Malzemelerin teknolojik özelikleri (Sertlik, aşınma, yorulma ve sünme)
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
9 Malzemelerin termik özelikleri
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
10 Malzemelerin termik özelikleri (ısıl gerilmeleri ve ısıl genleşmeleri)
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
11 Taş Malzemenin Genel Özellikleri ve Geleneksel Yapılarda Kullanım Alanları
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
12 Ahşap Malzemenin Genel Özellikleri ve Geleneksel Yapılarda Kullanım Alanları
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
13 Pişmiş Toprak Malzemenin Genel Özellikleri ve Geleneksel Yapılarda Kullanım Alanları
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
14 Demirin Geleneksel Yapılarda Kullanım Alanları
  Ön Hazırlık: Konu hazırlığı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 10
Ödev 2 20
Devam 12 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 5 10
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 5 5
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu N. BAŞGELEN: Çağlar Boyunca Duvar, Grafbas Matbaacılık, İstanbul, 1993.. M. ERİÇ: Yapı Malzemeleri, Kazmaz Matbaası, İstanbul, 1989. B.M., FEILDEN: Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, London, 1994. R. GÜNAY: Ahşap Yapılar/Sorunlar ve Çözüm Yolları, Yem Yayın, İstanbul, 2002. M. SAYAR ve K. ERGUVANLI: Türkiye Mermerleri ve İnşaat Taşları, İ.T.Ü. Matbaası, İstanbul, 1955. İ.B.T. İnşaat Müh. Malzeme Bilgisi, Eskişehir, 2007.
Diğer Kaynaklar M.S. AKMAN: “Horasan Harcı ve Betonun Tarihi ve Teknik Özellikleri”, II. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İ.T.Ü. 28 Nisan-2 Mayıs 1986, İstanbul, s. 3-14, 1986.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)