Ders Adı Ulaştırma Mühendisliği ve Planlamasına Giriş
Ders Kodu 46ea9ab9bdf2480783
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ş. Figen KALYONCUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ulaştırmanın özel konumunu kavramak Ulaştırmanın çok disiplinli ve geniş kapsamlı yapısını anlamak Ulaştırma mühendisliği ve planlamasının temel kavramlarını öğrenmek Uygulanan yöntemler ve teknikler hakkında genel bir bilgi sahibi olmak Ulaştırma mühendisliğinin önemli yönlerini kavramak Ulaştırma planlamasının ve yönetiminin önemli yönlerini kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geniş kapsamıyla ulaştırma mühendisliği ve planlamasına ait şu konularda temel bir bilgi birikimi oluşturulacaktır: Ulaştırma ve sosyo-ekonomik gelişme; Ulaştırmanın çevresel etkileri; Ulaştırmanın gelişimi; Ulaştırma türleri; Ulaştırma altyapıları; Yük taşımacılığı. Kentsel Toplu Taşıma; Ulaştırma planlaması ve politikalarının kavram ve amaçları; Ulaştırmada talep analizi; Ulaştırma ve arazi kullanımı; Ulaştırmada yönetim ve işletme; Ulaştırmada tasarım mühendisliği; Karayolu ve demiryolu üstyapıları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ulaştırma mühendisliği programına daha iyi hazırlamak amacıyla öğrencilerde temel bir bilgi oluşturmak Ulaştırma mühendisliği ve planlamasının genel kavram ve başlıca yöntemlerini açıklamak Çok disiplinli bir oluşum olan ulaştırmanın mühendisliği ve planlamasının disiplinlerarası etkileşimini kavratmak
Dersin Amacı 1. Ulaştırma mühendisliği programına daha iyi hazırlamak amacıyla öğrencilerde temel bir bilgi oluşturmak 2. Ulaştırma mühendisliği ve planlamasının genel kavram ve başlıca yöntemlerini açıklamak 3. Çok disiplinli bir oluşum olan ulaştırmanın mühendisliği ve planlamasının disiplinlerarası etkileşimini kavratmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ulaştırma mühendisliği ve planlamasının özellikleri
2 Ulaştırmanın çevresel etkileri
3 Ulaştırmanın sosyo-ekonomik ve arazi kullanımı ile etkileşimi
4 Ulaşım planlaması ve politikalarının temel ikeleri
5 Yolculuk talep analizi
6 Ulaştırmada karayolu tasarımı & Karayolu üstyapı tasarımı ve yönetimi
7 Ulaştırmada demiryolu tasarımı & Demiryolu üstyapı tasarımı ve yönetimi
8 Ulaşım türleri
9 Ulaşım türleri
10 Kentsel toplu taşıma
11 Kentsel toplu taşıma
12 Yük taşıması ve lojıstik
13 Öğrenciler tarafından sunum
14 Öğrenciler tarafından sunum
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. PAPACOSTAS, C. S. AND PREVEDOURAS, P.D. (2001) TRANSPORTATION ENGINEERING AND PLANNING. PRENTICE HALL, 3RD EDITION 2. WRIGHT, P. H AND ASHFORD N. J (1998) TRANSPORTATION ENGINEERING: PLANNING AND DESIGN. J. WILEY, 4TH EDITION 3. HALL, P. (2004) CITIES OF TOMORROW. BLACKWELL PUBLISHING, THIRD EDITION
Diğer Kaynaklar 1. PAPACOSTAS, C. S. AND PREVEDOURAS, P.D. (2001) TRANSPORTATION ENGINEERING AND PLANNING. PRENTICE HALL, 3RD EDITION 2. WRIGHT, P. H AND ASHFORD N. J (1998) TRANSPORTATION ENGINEERING: PLANNING AND DESIGN. J. WILEY, 4TH EDITION 3. HALL, P. (2004) CITIES OF TOMORROW. BLACKWELL PUBLISHING, THIRD EDITION
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)