Ders Adı Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranış
Ders Kodu 238aca1216cd450eb0
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hamide Tekeli
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Deprem Yönetmeliğinde mevcut yapıların değerlendirilmesi için öngörülen yöntemlerin ve uygulanması aşamalarının anlaşılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Süneklik, rijitlik, dayanım kavramları, Malzemenin davranışı, Sargılı beton davranışı, Eleman davranışının moment-eğrilik ve moment dönme ilişkileri ile belirlemesi, Sistem davranışının doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan yöntemlerle belirlenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Deprem dayanıklı yapı tasarımındaki süneklik, rijitlik, dayanım kavramlarının anlaşılması 2. Malzemenin davranışının belirlenmesi 3. Sargı donatısının beton davranışına etkisinin tartışılması 4. Eleman davranışının moment-eğrilik ve moment dönme ilişkileri ile belirlemesi 5. Sistem davranışının doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan yöntemlerle belirlenmesi
Dersin Amacı 2007 Deprem Yönetmeliğinde mevcut yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili önerilen yöntemlerin incelenmesi, Betonarmenin doğrusal olmayan davranışının tartışılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Betonarme taşıyıcı sistemlerin davranışı, Süneklik, Rijitlik kavramları
2 Betonun gerilme-şekil değiştirme ilişkisinin irdelenmesi, Sargılı beton modelleri
3 Hognestad ve Geliştirilmiş Kent&Park Sargı modellerinin incelenmesi
4 Saatçioğlu&Razvi ve Mander sargı modellerinin incelenmesi
5 Kesitteki moment- eğrilik ilişkisinin belirlenmesi
6 Moment-eğrilik ilişkisi ile ilgili uygulama
7 Moment-eğrilik ilişkisi ile ilgili bazı bilgisayar programlarının tanıtılması
8 Kesitteki moment-dönme ilişkisinin belirlenmesi
9 Mevcut yapıların değerlendirilmesi ile ilgili 2007 Deprem Yönetmeliğinde verilen yöntemlerin incelenmesi
10 Mevcut yapıların doğrusal elastik hesap yöntemleri ile değerlendirilmesi
11 Doğrusal elastik eşdeğer deprem yükü yöntemi ile ilgili uygulama
12 Mevcut yapıların doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri ile değerlendirilmesi
13 Doğrusal elastik olmayan eşdeğer deprem yükü yöntemi ile ilgili uygulama (SAP 2000)
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007 Celep, Z., 2008, Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranış ve Çözümleme Ersoy, U., 2006, Betonarme Atımtay, E., 2009, Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nasıl Projelendirilmelidir? Celep, 2009, Betonarme Yapılar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)