Ders Adı ZEMİNLERİN KONSOLİDASYONU ve OTURMA ANALİZLERİ
Ders Kodu fe83f6b3ee804a4d95
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Turan Selçuk GÖKSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Zeminlerin konsolidasyonu. 2) Bir ve üç boyutlu konsolidasyon Teorisi. 3) Yapıların oturması. 4) Oturma analizleri. 5) Oturmaların azaltılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zeminlerin sıkışması ve sıkışma-basınç eğrileri, Tabii zeminlerin konsolidasyon davranışı, Konsolidasyon teorisi ve oturma-zaman ilişkisi, Birincil ve ikincil konsolidasyonlar, Konsolidasyon katsayısının belirlenmesi, Üç boyutlu konsolidasyon teorisi, Yapılarda oturma sorunu, Oturma türleri, Oturma toleransları, Ani oturmaların tahmini ve hesaplanması, Birincil konsolidasyon oturmaları ve hesaplanması, İkincil konsolidasyon oturmaları, Kazıklı temellerin oturması, Farklı oturmaların azaltılmasına yönelik önlemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin temel hedefi; öğrencilere konsolidasyon ve yapılarda oturma sorunu hakkında temel bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin Amacı Dersin temel hedefi; öğrencilere konsolidasyon ve yapılarda oturma sorunu hakkında temel bilgilerin kazandırılmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, Zeminlerin Sıkışması ve Sıkışma-Basınç Eğrileri
2 Tabii Zeminlerin Konsolidasyon Davranışı
3 Konsolidasyon Teorisi ve Oturma-Zaman İlişkisi
4 Birincil ve İkincil Konsolidasyonlar
5 Konsolidasyon Katsayısının Belirlenmesi
6 Üç Boyutlu Konsolidasyon Teorisi
7 Yapılarda Oturma Sorunu
8 Oturma Türleri
9 Oturma Toleransları
10 Ani Oturmaların Tahmini ve Hesaplanması
11 Birincil Konsolidasyon oturmaları ve Hesaplanması
12 İkincil Konsolidasyon oturmaları
13 Kazıklı Temellerin Oturması
14 Farklı Oturmaların Azaltılmasına Yönelik Önlemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Aysen, A., ?Soil Mechanics: Basic Concepts and Engineering Applications?, Balkema Publishers. 2002. Aytekin, M., ?Deneysel Zemin Mekaniği?, Teknik Yayınevi, 2004. Das, B.M., ? Principles of Geotechnical Engineering?, Thomson Canada Limited. 2006. Holtz, R. D. and Kovaks, W. D., ? An Introduction to Geotechnical Engineering?, Prentice Hall. 1981. Peck, R.B., Hanson, W.E., Thornburn, T.H., ?Foundation Engineering?, John Wıley & Sons, Inc. 1973. Özaydın, K., ?Zemin Mekaniği?, Meya Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd.Şti, 1989. Uzuner, B.A., ?Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği?, Derya Kitabevi, 2005. Yılmaz, R., ?Temel İnşaatı?, Birsen yayınevi, 2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Konular ile ilgili uygulamalar
Sınavlar Soru-cevap
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)