Ders Adı Ağ Optimizasyonu ve Uygulamaları
Ders Kodu 01EBE5102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayar ağı kavramlarının öğrenilmesi 2) Bilgisayar ağı katmanlarının ve işlevlerinin örenilmesi 3) Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması 4) Bilgisayar ağlarında kullanılan fiziksel elemanların tanınması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Veri ve Bilgisayar Haberleşmesine Giriş, Veri İletimi, Veri Kodlama, Sayısal Veri İletişim Teknikleri, Veri Bağı Kontrolü, Çoğullama, Veri İletişim Ağları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Amaç ve öğrenme çıktıları bölümünde verilen konuların öğrenilmesini sağlamak
Dersin Amacı Bilgisayar Ağlarının altyapısını oluşturan teknolojileri tanımak, Temel bir bilgisayar ağı kurmada gerekli teorik bilgiyi edinmek, Bilgisayar ağları araştırma konularını öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 OSI referans modeli, katmanların standartları (I,V,X standartları).
2 Seri haberleşme, kablo türleri, senkron ve asenkron haberleşme, bir karakter ve çerçeve senkronizasyonu.
3 Modem haberleşmesi, bağlantılı (connection oriented), bağlantısız (connectionless) yöntemler.
4 Veri yolu (bus), halka (ring), yıldız (star) topolojiler.
5 Ethernet çerçeve yapısı CSMA/CD çalışma prensibi,
6 Ring çalışma prensibi,tekrarlayıcılar.
7 Köprüler, anahtarlar ve yönlendiriciler
8 Temel endüstriyel ağ tipleri.
9 Veri trafiği, üretme teknikleri, benzetim.
10 Ağ Cihazları
11 Köprülerin iç yapısı, yönlendirme yöntemleri (transparent, spanning tree vb.) .
12 Multi-route algoritmalar.
13 TCP/IP katmanları, IP adresleme sınıflandırmaları.
14 Maskeleme, IP yönlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 4
2 Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 4
3 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 4
4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 4
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 4
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 4
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 4
8 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 4
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 4
10 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 1 5 5
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bilgisayar Ağları Ders Notları, Hüseyin EKİZ, Sakarya Üniversitesi, 2006 Veri ve Bilgisayar Haberleşmesi Ders Notları, İbrahim Özçelik, Sakarya Üniversitesi, 2005
Diğer Kaynaklar Data and Computer Communications, William Stallings, Prentice Hall, 2004 Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fred Halsall, Addison Wesley, 1996 Computer Networks, Andrew Tanenbaum, Pearson Education, 2003 Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring The Internet, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison Wesley, 2002
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)