Ders Adı Bilgisayar Ağlarının Analizi
Ders Kodu 01EBE5106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Server işletim sistemini bilgisayara kurabilir 2. Yerel bilgisayar ağlarında kullanıcı ve grup yönetimlerini yapabilir 3. DNS, DHCP yönetebilir 4. web server, email server ayarlarını yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ağ işletim sistemlerinin genel özellikleri. Windows NT 4.0, Windows 2000/2003 Server ve Linux gibi ağ işletim sistemlerinin kurulumu. Yerel bilgisayar ağlarında kullanıcı ve grupların yöntemi, izin ve haklar gibi server yönetim özellikleri. ISDN, PSDN,ATM,IPV6,DQDB. DNS yapılandırma, DHCP yapılandırma, NIS, istemci ayarları, DDNS, WINS. Proxy yapılandırma, web hizmetleri, (POP3, SOCKS, IRC, http, VPN). Bilgisayar ağlarında güvenlik Kripto, SSL, Dijital imza, haberleşme güvenliği, Email, web sunucu güvenliği. IIS kurma, web hizmetlerini IIS üzerinden yönetme, doğrulama(authentication), SNMP ile ağ izleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Server işletim sistemini bilgisayara kurabilir 2. Yerel bilgisayar ağlarında kullanıcı ve grup yönetimlerini yapabilir 3. DNS, DHCP yönetebilir 4. web server, email server ayarlarını yapabilir
Dersin Amacı Ağ işletim sistemlerinin kurulumunu ve yönetimini yapabilmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ağ işletim sistemlerinin genel özellikleri.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
2 Ağ işletim sisteminin bilgisayara kurulması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
3 Yerel bilgisayar ağlarında kullanıcı ve grupların yöntemi, izin ve haklar gibi server yönetim özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
4 ISDN, PSDN,ATM,IPV6,DQDB.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
5 DNS yapılandırma, DHCP yapılandırma, NIS, istemci ayarları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
6 DDNS, WINS. Proxy yapılandırma, web hizmetleri, (POP3, SOCKS, IRC, http, VPN).
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
7 Bilgisayar ağlarında güvenlik Kripto, SSL, Dijital imza, haberleşme güvenliği, Email, web sunucu güvenliği.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
8 Bilgisayar ağlarında güvenlik Kripto, SSL, Dijital imza, haberleşme güvenliği, Email, web sunucu güvenliği.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
9 IIS kurma, web hizmetlerini IIS üzerinden yönetme, doğrulama(authentication),
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
10 IIS kurma, web hizmetlerini IIS üzerinden yönetme, doğrulama(authentication),
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
11 SNMP ile ağ izleme.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
12 SNMP ile ağ izleme.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve inceleme
13 Çeşitli uygulamalar
  Ön Hazırlık: Uygulama
14 Çeşitli uygulamalar
  Ön Hazırlık: Uygulama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 4
2 Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 4
3 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 4
4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 4
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 4
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 4
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 4
8 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 4
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 4
10 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 2 20 40
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Local Area Network.(2004).Patrick Regan.Prenctice Hall. 2. Wide Area Network.(2004). Patrick Regan.Prenctice Hall. 3. Network: Bilgisayar Ağlarının Temelleri. Barry Press & Marcia Press. Sistem Yayıncılık 4. Linux Ağ Yönetimi. Görkem Çetin. Seçkin Yayıncılık. 5. Linux İşletim Sistemi / RedHat 7.1. Görkem Çetin. Seçkin Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)