Ders Adı Dijital Ölçme
Ders Kodu 01EBE5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ölçme prensiplerini, birimlerini ve standartlarını inceleme. 2) Ölçü aletlerinin performans terimleri, ölçü aleti sınıfları, ve ölçme hatalarının analizini yapma.. 3) Sıcaklık, basınç, gerilme, ışık şiddeti, ivme, hız, akışkanlık, hareket, ses şiddeti, tork, kuvvet algılayıcılarını kavrama 4) Sıcaklık, basınç, ışık şiddeti, hız, hareket, ses şiddeti, kuvvet ölçümlerini gerçekleştirme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ölçme ve enstrümantasyonun tanımı ve bir ölçme işleminin blok diyagramının çıkartılması ve analizi. Ölçmede karşılaşılan terimlerin ve hatalarının incelenmesi. Algılayıcı ve dönüştürücü kavramlarının öğrenilerek algılayıcı çeşitlerinin ve uygulama alanlarının incelenmesi. Analog-sayısal dönüştürme işleminin incelenmesi. Veri toplama sistemlerinin incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Ölçme prensiplerini, birimlerini ve standartlarını inceleme. 2) Ölçü aletlerinin performans terimleri, ölçü aleti sınıfları, ve ölçme hatalarının analizini yapma. 3) Sıcaklık, basınç, gerilme, ışık şiddeti, ivme, hız, akışkanlık, hareket, ses şiddeti, tork, kuvvet algılayıcılarını kavrama 4) Sıcaklık, basınç, ışık şiddeti, hız, hareket, ses şiddeti, kuvvet ölçümlerini gerçekleştirme
Dersin Amacı Ölçme prensipleri, deneysel hatalar, kayıt cihazları, algılayıcılar, dönüştürücüler, ölçü aletleri, kalibrasyon, fiziksel büyüklük ölçümleri, ölçme hataları ve veri analizleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ölçü sistemleri, sinyaller ve standartlar, enstrümantasyon hakkında bilgi
2 Enstrümantasyonun amacı, ölçme ve kontrol arasındaki ilişki
3 Ölçmenin prensipleri
4 Ölçme hataları ve kalibrasyon
5 Algılayıcılar ve dönüştürücüler. Sınıflandırılması ve çeşitleri.
6 Algılayıcıların karakteristikleri ve elektriksel prensipleri.
7 Sıcaklık algılayıcıların çalışma prensibi ve kullanıldığı yerler.
8 Değişik sıcaklık algılayıcıları kullanarak sıcaklık ölçme metotları. NTC ve PTC ile ortam sıcaklığının kontrolü. Termokuplörün incelenmesi.
9 Işığa duyarlı algılayıcıların çalışma prensibi ve kullanıldığı yerler. Fotopil, LDR, Fotodiyot, Fototransistör, Infrared (IR) verici – alıcı ve Optoküplörün incelenmesi.
10 Grafik arayüz programı
11 Sese duyarlı algılayıcıların çalışma prensibi ve kullanıldığı yerler. Ses transdüseri ve sensörünün incelenmesi. Mikrofon ve hoparlör yapıları.
12 Basınca duyarlı algılayıcıların çalışma prensibi ve kullanıldığı yerler. Piezo-elektrik sensörünün incelenmesi.
13 Hareket, pozisyon, kuvvet, gerilme ve hız algılayıcıları. Manyetik algılayıcılar.
14 Veri elde etme yöntemleri (Data Acquisition) ve örnek uygulamalar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 0
2 Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 3
3 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 0
4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 0
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 5
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 4
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 0
8 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 0
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 3
10 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 2 10 20
Laboratuar Çalışması 5 5 25
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Gürdal O.; “Algılayıcılar ve Dönüştürücüler” 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)