Ders Adı Programlanabilir Sayısal Entegreler için Programla Dili (VHDL)
Ders Kodu 01EBE5128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Otomasyon sistemlerinde Pnömatiğin gerekliliği hakkında genel bilgiler edinme 2) Basınçlı havanın üretilmesi ve dağıtılması öğrenme. 3) Pnömatik, Elektro pnömatik ve devre elemanlarının tanıma. 4) Pnömatik, Elektro pnömatik, devre dizaynı ve endüstriyel uygulamalar yapma. 5) Pnömatik, Elektro pnömatik, devre bakım ve onarımı yapma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Otomasyon sistemlerine giriş, Basınçlı havanın üretilmesi, dağıtımı, Pnömatik Kontrol Elemanları, Sensörler, Aktüatörler, Pnömatik, Elektro pnömatik, vakum devre dizaynı ve endüstriyel uygulamalardan örnekler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Otomasyon sistemlerinde Pnömatiğin gerekliliği hakkında genel bilgiler edinmek 2) Basınçlı havanın üretilmesi ve dağıtılması öğrenmek 3) Pnömatik, Elektro pnömatik ve devre elemanlarının tanımak 4) Pnömatik, Elektro pnömatik, devre dizaynı ve endüstriyel uygulamalar yapmak 5) Pnömatik, Elektro pnömatik, devre bakım ve onarımı yapmak
Dersin Amacı Birçok sektörde kullanılması bir teknolojik zorunluluk olan Elektro- Pnömatik Sistemlerinin yakından tanınması teorik ve pratik bilgilerle sistemin tasarımını, dizaynını ve kullanılmasını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar ve Pnömatik prensipler
2 Basınçlı havanın üretilmesi ve hazırlanması
3 Pnömatik semböller
4 Pnömatik devre elemanları ve çalışma prensipleri
5 Pnömatik devre tasarımı, çizimi ve okunması
6 Pnömatik sistemlerin bakım ve onarımı
7 Pnömatik sistemlerin uygulama örnekleri
8 Elektro-pnömatik semboller
9 Elektro-pnömatik devre elemanları ve çalışma prensipleri
10 Elektro pnömatik devre tasarımı, çizimi ve okunması
11 Elektro pnömatik devre tasarımı, çizimi ve okunması
12 Elektro pnömatik sistemlerin bakım ve onarımı
13 Elektro pnömatik sistemlerin uygulama örnekleri
14 Elektro pnömatik sistemlerin uygulama örnekleri (PLC kontrollü)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 5
2 Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 5
3 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 5
4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 5
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 5
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 5
8 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 5
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 5
10 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 10 5 50
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Coşkun İ., Dursun M. ve Saygin A. “Kumanda Teknikleri ve PLC” Ankara, 2008. [2] Karacan, İ. (2003). Hidrolik+pnömatik. Karabük [3] Elektro pnömatik Festo yayınları [4] Kartal, F. (1999). Elktropnömatik. Manisa: modül teknik eğitim hizmet organizasyonu. [5] Çetin, R., İleri Kumanda Teknikleri - 2, Pnömatik – Elektropnömatik, 2004
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)