Ders Adı Mikrodenetleyiciler İle Tasarım Metotları
Ders Kodu 01EBE5129
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Kubilay Taşdelen
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mikrodenetleyici kavramını öğrenmek. 2) Mikrodenetleyici çevre birimlerini öğrenmek. 3) Mikrodenetleyici için program geliştirmeyi öğrenmek. 4) Haberleşme yöntemlerini öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Miikrodenetleyici çeşitleri, 8051 mikrodenetleyicileri, Çevre Birimler, Embedded C, UART, SPI, I2C
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Amaç ve öğrenme çıktıları bölümünde verilen konuların öğrenilmesini sağlamak
Dersin Amacı Mikrodenetleyici kullanarak kontrol sistemi tasarımlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mikrodenetleyiciler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 8051 Mikrodenetleyicileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 8051 Mikrodenetleyicileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 8051 Mikrodenetleyicileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Çevre Birimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Çevre Birimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Çevre Birimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 C dili yazılım geliştirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 C dili yazılım geliştirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 C dili yazılım geliştirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 C dili yazılım geliştirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 UART, SPI, I2C
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 UART, SPI, I2C
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 UART, SPI, I2C
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 5
2 Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 4
3 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 4
4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 5
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 3
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 2
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 1
8 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 4
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 3
10 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 1 5 5
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 193    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Scott McKenzie, 8051 Microcontrollers Muhammed Ali Mazidi vd. The 8051 Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)