Ders Adı Mikroişlemcili Düzenler
Ders Kodu 01EBE5135
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Hesaplamanın tarihi Ve Bilgisayarın Gelişimi 2) Mikroişlemcilerin Tarihi Gelişimi ve Yeni Nesil Mikroişlemciler 3) Mikrobilgisayar Terminolojisi Ve Yeni Teknolojiler 4) Mikrobilgisayarların Yapısı Ve Mikroişlemci Mimarisi 5) Mikroişlemcili Sistemlerin Programlanması ve Komut Setleri 6) Mikroişlemci özelliklerini belirleyen etkenler 7) Mikroişlemcili Sistemlerin Yapısı ve Mikroişlemci Mimarisi 8) Mikroişlemcili Sistemlerin Programlanması ve Komut Setleri 9) Mikroişlemcilerde Kullanılan Adresleme Yöntemleri 10) Assembly dili ve Assembly dilleri ile Programlama 11) Mikrobilgisayarlarda Kullanılan Ara uyum Devreleri Ve Mikroişlemci Çevre Birimleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kaydediciler, aritmetik ve mantık birim (ALU), Kod çözücü birim, Bayraklar ve Yığın. Azaltılmış komut setli bilgisayar (RISC), Karmaşık komut setli bilgisayar (CISC), Harvard ve Von Neuman mimarileri. Adres, veri ve kontrol hatları, adres ve veri çoklama ve Hafıza haritası tasarlama, adres ve seçici uç çözümleme ve sistem bütünleştirme. Hafıza haritalı G/C, atanmış G/C ve doğrudan bellek erişimi (DMA). Mnemonics, işlem kodu (opcode), işlem parametresi (operand), makine çevirimi, adresleme modları, komut seti, komut grupları, assembly dili bileşenleri, aritmetik ve lojik işlemler, kullanma komutları ve alt yordamlar. Assembly kod giriş, kod derleme, benzetim, hata ayıklama ve sistem analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Amaç ve öğrenme çıktıları bölümünde verilen konuların öğrenilmesini sağlamak
Dersin Amacı Kaydediciler, aritmetik ve mantık birim (ALU), Kod çözücü birim, Bayraklar ve Yığın (stack) ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Azaltılmış komut setli bilgisayar (RISC), Karmaşık komut setli bilgisayar (CISC), Harvard ve Von Neuman mimarileri açıklamak, Mnemonics, işlem kodu (opcode), işlem parametresi (operand), makine çevirimi, adresleme modları, komut seti, komut grupları, assembly dili bileşenleri, aritmetik ve lojik işlemler, kullanma komutları ve alt yordamlar tanıtmak, Hafıza haritalı G/C, atanmış G/C ve doğrudan bellek erişimi (DMA) çeşitlerini öğretmek, Assembly kod giriş, kod derleme, benzetim, hata ayıklama ve sistem analizi kavramlarını açıklamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hesaplamanın tarihi Ve Bilgisayarın Gelişimi
2 Mikroişlemcilerin Tarihi Gelişimi ve Yeni Nesil Mikroişlemciler
3 Mikrobilgisayar Terminolojisi Ve Yeni Teknolojiler
4 Mikrobilgisayarların Yapısı Ve Mikroişlemci Mimarisi
5 Mikroişlemcili Sistemlerin Programlanması ve Komut Setleri
6 Mikroişlemci özelliklerini belirleyen etkenler
7 Mikroişlemcili Sistemlerin Yapısı ve Mikroişlemci Mimarisi
8 Mikroişlemcili Sistemlerin Programlanması ve Komut Setleri
9 Mikroişlemcilerde Kullanılan Adresleme Yöntemleri
10 Dahili ram ve SFR bölgesi
11 Assembly dili ve Assembly dilleri ile Programlama
12 Assembly dilleri ile Programlama
13 Mikrobilgisayarlarda Kullanılan Ara uyum Devreleri
14 Mikroişlemci Çevre Birimleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 4
2 Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 4
3 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 4
4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 4
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 4
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 4
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 4
8 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 4
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 4
10 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 8 16
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ekiz Hüseyin; “Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Ders Notları”,
Diğer Kaynaklar Topaloğlu Nurettin, “Mikroişlemciler ve Assembly Dili”, Seckin Yayınevi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)