Ders Adı Eğitimde İletişim ve Etkileşim
Ders Kodu 01EBE5144
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mehmet UZUNKAVAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişim Öğrenme ve Eğitim Araçları Arasındaki ilişki İletişimin Tanımı ve Önemi İletişim Unsurları İletişimi Etkileyen Faktörler Etkin İletişim Teknikleri Eğitim Araçları Eğitim aracının derste kullanılışı sırasında izlenecek aşamalar Eğitim yardımcı araçlarının bakım ve korunması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğretme öğrenme sürecinde bir konunun etkili şekilde öğretebilmesi için öğrencilerle sağlıklı iletişim kurma. Öğrenciler arasında sağlıklı iletişim kurulmasına rehberlik etme.
Dersin Amacı İletişim öğrenme ve eğitim araçları arasındaki ilişkinin kavranması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İletişim Öğrenme ve Eğitim Araçları Arasındaki ilişki
2 İletişimin Tanımı ve Önemi
3 İletişim Unsurları
4 İletişimi Etkileyen Faktörler
5 Etkin İletişim Teknikleri
6 Eğitim Araçları
7 Eğitim aracının derste kullanılışı sırasında izlenecek aşamalar
8 Eğitim yardımcı araçlarının bakım ve korunması
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 4
2 Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 4
3 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 3
4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 5
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 4
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 4
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 5
8 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 5
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 5
10 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 1 5 5
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 193    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Altıntaş, E. ve Çamur, D.(2001). Sözsüz İletişim ve Beden Dili. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2. Bacanlı, H.(2003). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 3. Baltaş, Z. ve Baltaş, A.(1992). İletişim Becerilerinizin Anahtarı; Sessiz Diliniz 4. Beden Dili. Ankara: Remzi Kitapevi. 5. Başar, H. (1994). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları. 6. Bozdoğan, Z. (2003). Okulda Rehberlik Etkinlikleri ve Yaratıcı Drama. Ankara Nobel Yayın Dağıtım. 7. Dökmen, Ü. (1994). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 8. Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi. 9. Özer, K. (1995). İletişimsizlik Becerisi. İstanbul: Varlık Yayınları. 10. Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 11. Selçuk, Z.(1996 ) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayınları. 12. Tertemiz, N. (2000). Sınıf Yönetimi- Disiplin, L, Küçümahmet (Ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.49-71. 13. Yalın,H.İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Diğer Kaynaklar 1. Altıntaş, E. ve Çamur, D.(2001). Sözsüz İletişim ve Beden Dili. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2. Bacanlı, H.(2003). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 3. Baltaş, Z. ve Baltaş, A.(1992). İletişim Becerilerinizin Anahtarı; Sessiz Diliniz 4. Beden Dili. Ankara: Remzi Kitapevi. 5. Başar, H. (1994). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları. 6. Bozdoğan, Z. (2003). Okulda Rehberlik Etkinlikleri ve Yaratıcı Drama. Ankara Nobel Yayın Dağıtım. 7. Dökmen, Ü. (1994). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 8. Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi. 9. Özer, K. (1995). İletişimsizlik Becerisi. İstanbul: Varlık Yayınları. 10. Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 11. Selçuk, Z.(1996 ) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayınları. 12. Tertemiz, N. (2000). Sınıf Yönetimi- Disiplin, L, Küçümahmet (Ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.49-71. 13. Yalın,H.İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)