Ders Adı Tez (Yüksek Lisans)
Ders Kodu 01EBE8501
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 30
Dersi Veren(ler) 1- 2- 3-Tuncay AYDOĞAN 3-İsmail Serkan ÜNCÜ 3-Okan BİNGÖL 3-Ecir KÜÇKSİLLE 3-Mehmet ALBAYRAK 3-Mehmet UZUNKAVAK 3-Abdülkadir ÇAKIR 3-Kubilay TAŞDELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Tez konusu ile ilgili gerekli döküman ve araç gerçeç hakkında bilgi sahibi olmak 2) Literatür takibisahibi olmak 3) Güncel konulara hakim olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tez konusu ve Güncel Konular
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yapılacak tez çalışmasında güncel konuları takip etmek ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Litertür takibi
2 Makale inceleme
3 Değerlendirme
4 Rapor Hazırlama ve Sunma
5 Litertür takibi
6 Makale inceleme
7 Değerlendirme
8 Rapor Hazırlama ve Sunma
9 Litertür takibi
10 Makale inceleme
11 Değerlendirme
12 Rapor Hazırlama ve Sunma
13 Makale inceleme
14 Değerlendirme, Rapor Hazırlama ve Sunma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 5
2 Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 5
3 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 5
4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 5
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 5
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 5
8 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 5
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 5
10 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 100
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 25 350
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 25 25
Proje 14 6 84
Laboratuar Çalışması 14 6 84
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 707    
Dersin Akts Kredisi 30    
Ders Notu Danışman öğretim elemanın verdiği araştırma konusu ile ilgili basılı veya elektronik tüm kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)