Ders Adı Bilgisayar Bilimleri'nde Ar-Ge ve Proje Yönetimi
Ders Kodu 01BLG1112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Utku KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Teknoloji, yenilik ve Ar-Ge gibi kavramlar arasındaki ilişkiyi anlamak. Ar-Ge'nin önemini ve nasıl gerçekleştirildiğini anlamak. Bilgisayar Bilimleri kapsamında Ar-Ge çalışmalarını değerlendirebilmek. Bilgisayar Bilimleri kapsamında projeler tasarlayıp yazabilmek. Gerçekleştirilen projelerden akademik yayınlar hazırlayabilmek. Gerçekleştirilen projeleri farklı kanallar üzerinden tanıtabilmek - anlatabilmek. Bilgisayar Bilimleri'ne yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teknoloji ve Yenilik Kavramları, Ar-Ge Kavramı, Ar-Ge Yönelimli Diğer Kavramlar, Bilgisayar Bilimleri'nde Ar-Ge, Bilgisayar Bilimleri'nde Güncel Ar-Ge Çalışmaları, Bir Ar-Ge Süreci Tasarlamak, Proje Süreci, Proje Organizasyonu ve Yazımı, Proje Yönetimi, Projeden Yayın, Proje Tanıtımı - Sunumu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgisayar Bilimleri kapsamında teknoloji, yenilik ve Ar-Ge gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Bilgisayar Bilimleri'nde Ar-Ge çalışmalarının nasıl yapılabileceği konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Bilgisayar Bilimleri kapsamında güncel Ar-Ge çalışmalarına dair literatür konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Proje süreçlerinin tasarlanması, organize edilmesi ve yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Proje yazımı konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Proje çıktılarının akademik yayınlara nasıl aktarılacağı konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Proje çıktılarının ulusal ve uluslararası düzeyde nasıl sunulacağı konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak.
Dersin Amacı Bilgisayar Bilimleri kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı Ar-Ge çalışmalarının tasarlanması ve bu bağlamda proje süreçlerinin organize edilmesi - yönetilmesi hususlarında gerekli bilgi birikimi ve becerileri işe koşabilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teknoloji ve Yenilik Kavramları
2 Ar-Ge Kavramı
3 Ar-Ge Yönelimli Diğer Kavramlar
4 Bilgisayar Bilimleri'nde Ar-Ge
5 Bilgisayar Bilimleri'nde Güncel Ar-Ge Çalışmaları
6 Bir Ar-Ge Süreci Tasarlamak
7 Proje Süreci
8 Proje Organizasyonu ve Yazımı
9 Proje Yönetimi
10 Projeden Yayın
11 Proje Tanıtımı - Sunumu
12 Bilgisayar Bilimleri için Ar-Ge Fikirleri
13 Proje Yönetimi Yönelimli Ders Çalışmaları
14 Genel Ders Değerlendirmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 4
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 3
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 4
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 5
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 5
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 5
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 4
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 5
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 5
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 10 50
Sunum 3 10 30
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1- Gilbert, P., Bobadilla, N., Gastaldi, L., Le Boulaire, M., & Lelebina, O. (2018). Innovation, Research and Development Management. John Wiley & Sons. 2- Colburn, T. (2015). Philosophy and computer science. Routledge. 3- Nicholas, J. M., & Steyn, H. (2017). Project management for engineering, business and technology. Routledge. 4- Lock, D. (2017). The essentials of project management. Routledge. 5- Heagney, J. (2016). Fundamentals of project management. Amacom.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)