Ders Adı Akıllı Haberleşme Teknolojileri
Ders Kodu 01BLG1115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Gül Fatma TÜRKER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Akıllı Ulaşım Sistemleri'nde kullanılan teknolojileri öğrenir AUS Sistem Mimarisi ve Standartları öğrenir Kameralar, yol sensörleri, değişken mesaj sistemleri, mobil bilgi sistemleri vb. AUS uygulamalarını öğrenir Trafik Bilgi Sistemleri ve Sürücü-Yol Bilgi Sistemleri'nde kullanılan teknolojileri öğrenir Araç İçi CAN Bus Haberleşme tekniğini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Akıllı Ulaşım Sistemleri ve etik, Akıllı Ulaşım Sistemlerinin kullanım alanları, araçlar arası haberleşme sistemleri, araç ve altyapı arası haberleşme sistemleri, araç ve çevrebirim arası haberleşme sistemleri, AUS'da kısa mesaje haberleşme standardı(DSRC-Dedicated Short Range Communication), akıllı yaya, sürücü bilgilendirme sistemleri uygulamaları, araç içi CAN bus haberleşme sistemleri ve uygulama alanları, güncel trafik bilgilendirme uygulamaları, Akıllı ulaşım Sistemleri'nin geleceği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Akılı Ulaşım Sistemleri'ni destekleyen bilgi ve iletişim teknolojileri konularında bilgi sahibi olmayı sağlamak Akıllı Ulaşım Sistemleri ve etik konuları hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamak Ulaşım ile ilgili önemli sorunların tespiti hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamak Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarında uluslararası kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmayı sağlamak Akıllı Ulaşım Sistemleri alt alan uygulamlarında Mühendisliğin çalışma alanlarını tespit etmek Trafik'de akıllı uygulamalar üzerine araç, yol, altyapı haberleşme sistemlerini incelemek Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarına dair literatür hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamak
Dersin Amacı Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak ulaşım ile ilgili sorunlara çözüm üretilmesi sürecinde bilgi birikimini elde ederek değerlendirmeler - çalışmalar gerçekleştirebilmek.
WorkPlacement Herhangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Hafta Konular  
1 Akıllı Ulaşım Sitemleri(AUS) Mimarisi ve Standartları
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temini, İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Karayolu Ulaşım Teknolojileri, Gelişmiş Trafik Yönetim ve Denetim Sistemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Trafik Haberleşme Sistemleri (Kameralar, yol sensörleri, değişken mesaj sistemleri, sinyalizasyon)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Akıllı Ulaşım Sistemleri'nde kullanılan DSRC Teknolojisi, Hücresel Haberleşme Teknolojisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Akıllı Ulaşım Sistemleri'nde kullanılan VANET Teknolojisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Akıllı Ulaşım Sistemleri'nde kullanılan hareketli araç verileri (FCD) uygulamalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 AUS, Araçlar Arası Haberleşme (V2V) uygulamalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 AUS, Araç-Altyapı-Çevre Haberleşme (V2I/V2X) uygulamalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Sürücü Bilgilendirme Sistemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Mobil Cihaz Temelli AUS uygulamalarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 İleri araç Kontrolü ve Güvenlik Sistemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Araç ici CAN Bus Haberleşme Sistemleri, OBD Sistem
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Türkiye'de AUS durumu
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Dünya'da AUS durumu, AUS genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 5
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 4
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 5
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 5
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 5
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 4
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 4
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 5
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 5
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 5
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 8 8
Sunum 1 10 10
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Williams, Bob. Intelligent transport systems standards. Artech House, 2008. TÜRKER, G. F., & KUTLU, A. (2016). Mobil Cihaz Temelli Araç Hız Uyarı Sistemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1). Gül Fatma TÜRKER, Süleyman Demirel Üniversitesi, Doktora Tezi "MOBİL CİHAZLAR İLE SUNUCU TEMELLİ ARAÇLAR ARASI HABERLEŞME VE SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ, 2016 Meng Lue,"Cooperative Intelligent transport Systems" 2019
Diğer Kaynaklar .
Materyal
Dökümanlar .
Ödevler .
Sınavlar .
Materyal Diğer .
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)