Ders Adı Robot İşletim Sistemiyle Robot Programlama
Ders Kodu 01BLG1116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Fatih Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ROS mimari yapısına ilişkin kavramları açıklayabilmek ROS çalışma alanı ve komutlarını kullanabilmek ROS paketlerini ve yapılarını açıklayabilmek ROS ile robotların nasıl simüle edildiğini açıklayabilmek ROS görselleştirme ve kullanıcı arayüzü araçlarını kullanabilmek ROS transformasyon sistemi, zaman ve kayıt araçlarını kullanabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ROS mimari yapısına ilişkin kavramlar; ROS çalışma alanı ve komutlarını; ROS paketleri ve yapıları; ROS ile robotların simulasyonu; ROS görselleştirme ve kullanıcı arayüzü araçları; ROS transformasyon sistemi, zaman ve kayıt araçları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ROS mimari yapısına ilişkin kavramları öğretmek ROS çalışma alanı ve komutlarını öğretmek ROS paketlerini ve yapılarını öğretmek ROS ile robotların nasıl simüle edildiğini öğretmek ROS görselleştirme ve kullanıcı arayüzü araçlarını öğretmek ROS transformasyon sistemi, zaman ve kayıt araçlarını öğretmek
Dersin Amacı Hem akademik hem de endüstriyel robotik çalışmalarında aktif olarak kullanımı yaygınlaşmakta olan Robot İşletim Sistemi(ROS)'nin yapısını ve kullanımını öğrencilere öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Robotlar ve sensörlere genel bakış
2 ROS mimari yapısına ilişkin kavramlar, düğümler, konular, mesajlar
3 ROS çalışma alanı ve komutları
4 ROS paketleri ve yapıları
5 Yayıncı ve abone program yazma
6 Log mesajları ve grafik kaynak adları
7 ROS görselleştirme ve kullanıcı arayüzü araçları
8 Başlatma dosyalarının oluşturulması ve kullanımı
9 ROS'ta parametreler
10 ROS'ta servisler
11 Gazebo simülasyon ortamı ve robot tanımlama dosya formatları
12 ROS transformasyon sistemi, zaman ve kayıt araçları
13 Örnek çalışma 1. kısım: ROS'un kompleks gerçek dünya uygulamalarında kullanımı
14 Örnek çalışma 2. kısım: ROS'un kompleks gerçek dünya uygulamalarında kullanımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 5
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 4
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 5
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 4
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 5
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 4
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 4
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 5
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 5
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 4
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 5
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 50
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 56 56
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu A Gentle Introduction to ROS, Jason M. O'Kane, Independently published, 2013.
Diğer Kaynaklar Springer Handbook of Robotics, Bruno Siciliano, Oussama Khatib, Springer, 2016. Introduction to Autonomous Mobile Robots, Second Edition, R. Siegwart, I.R. Nourbakhsh and D. Scaramuzza, MIT Press, 2011. Introduction to Autonomous Robots, 2nd edition, N. Correll, Magellan Scientific, 2016.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)