Ders Adı Veri Yapıları ve Algoritmalar
Ders Kodu 01BLG5101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Veri yapısı tasarlama, Uygun veri yapısını seçme, Algoritmaları karşılaştırma, Veri soyutlama yeteneği, Daha etkin program yazma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Veri kavramı ve veri tipleri, Listeler, balı listeler, Kuyruk, Yığıt, ikili ağaç ve uygulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, Sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Verilerin bilgisayar belleğinde saklanması ve bu verilere ulaşılması için tasarlanmış temel veri yapılarının sunulması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel veri tipleri ve veri kavramı
2 Özyineleme kavramı (Recursion)
3 Liste veri yapısı ve uygulamaları
4 Bağlı liste, çift yönlü listeler, tek yönlü bağlı listeler
5 Yığıt veri yapısı ve uygulamaları
6 Kuyruk veri yapısı ve uygulamaları
7 Öncelikli kuyruk ve Heap ağacı
8 Ağaç veri yapısı ve uygulamaları
9 İkili arama ağaçları
10 Veri Sıkıştırma algoritmaları
11 Sıralama yöntemleri (Insertion, Selection, Bubble)
12 Sıralama yöntemleri (Merge, Quick, Heap)
13 Arama Yöntemleri
14 Hash tabloları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 4
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 3
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 2
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 3
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 3
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 4
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 4
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 0
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 3
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 5
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 3 20 60
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Dr.Rifat ÇÖLKESEN, "Veri yapıları ve algoritmalar", Papatya yayıncılık, 2002. 2. İbrahim Akman, "C ile Veri yapıları", SAS bilişim yayınları, 2002.
Diğer Kaynaklar İbrahim Akman, "C ile Veri yapıları", SAS bilişim yayınları, 2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)