Ders Adı Ortam Zekası ve Süper Zeka
Ders Kodu 01BLG5103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Utku Köse
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ortam Zekası ve Süper Zekası kavramları hakkında gerekli bilgi düzeyine sahip olmak. Ortam Zekası ve Süper Zeka sistemlerinin nasıl tasarlanıp geliştirildiğini bilmek. Yapay Zeka literatürü ile ilgili güncel olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yapay Zeka kavramı, Farklı Yapay Zeka kavramları, Ortam Zekası, Ortam Zekası Çalışmaları, Ortam Zekası Tasarlama, Süper Zeka, Süper Zeka Çalışmaları, Süper Zeka Tasarlama, Ortam Zekası ve Süper Zeka Arası Farklar, Ortam Zekası ve Süper Zeka'nın geleceği, Ortam Zekası ve Süper Zeka'ya ilişkin son güncel çalışmalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ortam Zekası kavramını öğrenmek. Ortam Zekası ile ilişkili temel araştırma çalışmalarını öğrenmek. Ortam Zekası'na dair örnek uygulamalar tasarlamak. Süper Zeka kavramını öğrenmek. Süper Zeka ile ilişkili temel araştırma çalışmalarını öğrenmek. Süper Zeka'ya dair örnek uygulamalar tasarlamak. Yapay Zeka literatüründeki son güncel gelişmelere hakim olmak.
Dersin Amacı Ortam Zekası ve Süper Zeka kavramlarına yönelik temel bilgi düzeyini kazandırarak, Yapay Zeka literatürüne ilişkin son güncel gelişmeler konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yapay Zeka kavramı.
2 Farklı Yapay Zeka kavramları.
3 Ortam Zekası.
4 Ortam Zekası ile ilgili çalışmalar.
5 Ortam Zekası tasarlama.
6 Süper Zeka.
7 Süper Zeka ile ilgili çalışmalar.
8 Süper Zeka tasarlama.
9 Etkileşimli çalışmalar - projeler.
10 Ortam Zekası ve Süper Zeka arası farklılıklar.
11 Literatürdeki güncel çalışmalar.
12 Literatürdeki çalışmaların değerlendirilmesi.
13 Örnek proje düşünceleri - değerlendirmeler.
14 Dönem sonu değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 3
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 4
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 4
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 5
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 3
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 4
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 3
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 4
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 3
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1- Weber, W., Rabaey, J., & Aarts, E. H. (Eds.). (2005). Ambient intelligence. Springer Science & Business Media. 2- Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, dangers, strategies. OUP Oxford.
Diğer Kaynaklar Ders Öğretim Üyesi'nin Notları, Web'teki Ders Notları, Makaleler, Bildiriler ve benzeri dokümanlar.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)