Ders Adı Algoritma Analizi ve Tasarımı
Ders Kodu 01BLG5123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Algoritma etkinliği. Bilgisayar algoritmalarının analizi. Sınıflandırma, arama, sayfalama ve paralelleme. Matematiksel algoritmaların analizi. Oyun ve bulmaca, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları analizi. Böl ve yönet ile dönüştür ve yönet yaklaşımları. Temel çizge yapıları, işlevleri ve algoritmaları. Rasgele algoritmalar ve çözümlemeleri. Dinamik programlama algoritmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Algoritma etkinliği, Bilgisayar algoritmalarının analizi, Sınıflandırma, arama, sayfalama ve paralelleme, Matematiksel algoritmaların analizi, Oyun ve bulmaca, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları analizi, Böl ve yönet ile dönüştür ve yönet yaklaşımları, Temel çizge yapıları, işlevleri ve algoritmaları, Rasgele algoritmalar ve çözümlemeleri, Dinamik programlama algoritmalarını öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Algoritma etkinliği.
2 Bilgisayar algoritmalarının analizi.
3 Bilgisayar algoritmalarının analizi.
4 Sınıflandırma, arama, sayfalama ve paralelleme.
5 Matematiksel algoritmaların analizi.
6 Oyun ve bulmaca
7 Ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları analizi.
8 Ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları analizi.
9 Böl ve yönet ile dönüştür ve yönet yaklaşımları.
10 Temel çizge yapıları, işlevleri ve algoritmaları.
11 Rasgele algoritmalar ve çözümlemeleri.
12 Dinamik programlama algoritmaları.
13 Dinamik programlama algoritmaları.
14 Dinamik programlama algoritmaları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 4
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 3
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 4
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 3
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 4
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 4
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 4
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 4
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 3
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 4
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 20 80
Sunum 0 0 0
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Cliford Stein, Introduction to Algorithms, MIT Press, 2003. Richard Johnsonbaugh, Marcus Schaefer, Algorithms, Pearson Education, 2004.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)