Ders Adı Görüntü İşleme
Ders Kodu 01BLG5136
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Fatih Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sayısal görüntünün oluşumu, sayısal görüntü işlemeye giriş, görüntü işlemede kullanılan matematiksel işlemler, görüntü aradeğerleme, nokta operasyonları, histogram işleme, uzamsal filtreleme teknikleri, morfolojik görüntü işleme teknikleri, frekans bölgesinde filtreleme, dalgacık dönüşümü ve çok çözünürlüklü işleme, bölütleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel görüntü işleme tekniklerinden başlayarak, morfolojik görüntü işleme, frekans bölgesinde filtreleme, dalgacık dönüşümü, çok çözünürlüklü işleme ve bölütleme gibi ileri düzeyde görüntü işleme teknikleri konusunda öğrencilere bilgi birikimi kazandırmaktır.
Dersin Amacı Öğrencilerin görüntü işleme tekniklerini anlamalarını sağlayarak, ileri görüntü işleme teknikleri ve bilgisayarlı görme gibi alanlarda ilerlemelerini sağlayacak bilgi birikimi kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sayısal görüntünün oluşumu, sayısal görüntü işlemeye giriş
2 Görüntü işlemede kullanılan matematiksel işlemler, görüntü aradeğerleme
3 Nokta operasyonları
4 Histogram işleme
5 Uzamsal filtreleme teknikleri
6 Uzamsal filtreleme teknikleri
7 Morfolojik görüntü işleme teknikleri
8 Morfolojik görüntü işleme teknikleri
9 Frekans bölgesinde filtreleme
10 Frekans bölgesinde filtreleme
11 Dalgacık dönüşümü ve çok çözünürlüklü işleme
12 Dalgacık dönüşümü ve çok çözünürlüklü işleme
13 Bölütleme
14 Bölütleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 5
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 4
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 4
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 3
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 4
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 4
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 5
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 5
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 4
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 4
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Sayısal Görüntü İşleme; Çevirenler: Ziya Telatar (Editör), Hakan Tora, Fikret Arı, Aykut Kalaycıoğlu; Palme Yayıncılık. Digital Image Processing; Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods; Pearson Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar Sayısal Görüntü İşleme; Çevirenler: Ziya Telatar (Editör), Hakan Tora, Fikret Arı, Aykut Kalaycıoğlu; Palme Yayıncılık. Digital Image Processing; Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods; Pearson Prentice Hall.
Materyal
Dökümanlar Sayısal Görüntü İşleme; Çevirenler: Ziya Telatar (Editör), Hakan Tora, Fikret Arı, Aykut Kalaycıoğlu; Palme Yayıncılık. Digital Image Processing; Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods; Pearson Prentice Hall.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)