Ders Adı Nesnel Modelleme ve Tasarım
Ders Kodu 01BLG5139
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Nesneye dayalı programlama ve modelleme konusunda derinlemesine bilginin kazanılması ve yüksek lisans ve doktora çalışmalarına yardımcı olması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yazılım geliştirme aşamaları. Tümleştirilmiş süreç (UP). Nesneye dayalı programlama kavramları. Nesneye dayalı analiz. Kullanım senaryoları. Nesneye dayalı modelleme. Tümleştirilmiş modelleme dili (UML). Tasarım kalıpları. Nesneye dayalı tasarım kavramları. Tasarımlarda tekrar kullanılabilirlik kavramı. Nesneye dayalı kodlama. Yazılımların sınanması. Yazılım bakımı ve güncellenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı Yüksek Lisans Öğrencilerine nesneye dayalı programlama ve modelleme konusunda derinlemesine bilgi kazandırarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarına yardımcı olmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yazılım geliştirme aşamaları
2 Sistem çözümleme
3 Case araçları
4 Sistem geliştirme
5 Tasarım,kod,test
6 Uygulama
7 Belgeleme,sürüm yönetimi,veri yönetimi
8 Uml
9 Uml şekilleri
10 Sınıf ve nesneler
11 Nesneye yönelik çözümleme
12 Nesneye yönelik tasarım
13 Veri modelleri
14 Örnek uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 4
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 3
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 4
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 3
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 3
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 3
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 3
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 4
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 4
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 3
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 20 60
Sunum 0 0 0
Proje 2 15 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 192    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu J.Rumbaugh, M. Blaha, W. Premerlani, F. Eddy , "Object-Oriented Modeling and Design", Prentice Hall, 1991. C. Larman, "Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process", 2/e, Prentice Hall, 2002. R.C. Lee and W.M. Tepfenhart, "UML and C++, 2. ed.", Prentice Hall, 2001.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)