Ders Adı Mühendislikte Olasılık ve İstatislik
Ders Kodu 10b998decd1d45bc81
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ..
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste olasılığın temelleri, istatislik, rastsal değişkenler, Bayes teromei, şartlı olasılık, ve rastsal işlemler anlatılcaktır. Bunlara ek olarak ,dağılımların parametrelerin tahminleri, merkezi limit teoremi, hipoz testi, basit ve çoklu doğrusal regrasyon, Poisson ve Markov işlemler ders kapsamı içerisindedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin sonunda öğrencilerin muhendislik problemlerine istatiksel çözüm yaklaşımları getirmeleri ve üretmiş oldukları sonuçları analiz edebilmeleri yeteneğini kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu derste mühendislik bilimlerinde eğitim alan öğrencilere mühendislik alanına odaklanmış olasılık v eistatislik eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement ..
Hafta Konular  
1 İstatisliğe Giriş
  Ön Hazırlık: ..
2 Olasılığın Temelleri ve Şartlı olasılık
  Ön Hazırlık: ..
3 Bayes Teoremi ve Rastsal Değişkenler
  Ön Hazırlık: ..
4 Kesikli Rastsal Değişkenler
  Ön Hazırlık: ..
5 Sürekli Rastsal Değişkenler
  Ön Hazırlık: ..
6 Özel Dağılımlar
  Ön Hazırlık: ..
7 Beklenen Değer, Korelasyon ve Kovaryans
  Ön Hazırlık: ..
8 Ortak Olasılık Dağılımları
  Ön Hazırlık: ..
9 Merkezi Limit Teoremi
  Ön Hazırlık: ..
10 Örneklemenin Dağılımları ve Paremetre tahmini
  Ön Hazırlık: ..
11 Markov Prosesleri
  Ön Hazırlık: ..
12 Basit Regresyon
  Ön Hazırlık: ..
13 Çoklu Regresyon
  Ön Hazırlık: ..
14 Uygulama
  Ön Hazırlık: ..
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 5
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 2
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 1
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 4
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 3
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 2
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 3
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 1
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 1
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 0
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 0
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 15 15
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 187    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Probability ans Statistics for Engineers and the Scientists. Jay L. Devore
Diğer Kaynaklar ..
Materyal
Dökümanlar ..
Ödevler ..
Sınavlar ..
Materyal Diğer ..
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)