Ders Adı Yazılım Test Teknikleri
Ders Kodu ace28a8a60ac40fbaf
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Arif Koyun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ..
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ..
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ..
Dersin Amacı Yazılım test süreci , test planlama, yazılım test seviyeleri, yazılım test teknikleri,yazılım test türleri: Statik testler, static kod analizleri, dinamik testler, test belgelendirme, yazılım test araçları konularında bilgi vermek
WorkPlacement ..
Hafta Konular  
1 Yazılım test süreci
2 Test planlama
3 Test planlama
4 Yazılım test teknikleri
5 Yazılım test teknikleri
6 Yazılım test teknikleri
7 Yazılım test teknikleri
8 Yazılım test türleri
9 Yazılım test türleri
10 Yazılım test türleri
11 Test belgelendirme
12 Yazılım test araçları
13 Yazılım test araçları
14 Yazılım test araçları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 4
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 4
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 3
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 4
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 4
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 5
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 5
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 3
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 4
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 2 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 3 30 90
Sunum 0 0 0
Proje 2 20 40
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 193    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu yok
Diğer Kaynaklar Yazılım Test Mühendisliği,Dr. Ali GÜRBÜZ,ISBN: 978-605-4220-09-0, Papatya Yayıncılık,2010
Materyal
Dökümanlar yok
Ödevler yok
Sınavlar yok
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)