Ders Adı 3D-Modelleme ve Veri İşleme
Ders Kodu dfc886e95a8b41b7b4
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dealing with 3D raw data that is available: no structure, no semantic labeling, no high-level geometric primitives, incomplete, invalid and conflicting in 3D processing. Develop algorithms for processing and analysis of 3D shapes/geometries.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin sonunda öğrencilerin muhendislik problemlerine özgün çözüm yaklaşımları getirmeleri ve üretmiş oldukları sonuçları analiz edebilmeleri yeteneğini kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı 3 Boyutlu veri işleme sürecinde, belli bir yapısı olmayan, anlamsız etiketlenmiş, üst düzey geometrik temellere dayanmayan, tamamlanmamış, geçersiz ve çelişkili 3 boyutlu ham verilerle uğraşma. 3 boyutlu yüzey ve geometrilerin analizi ve verilerinin işlenmesi için algoritmaların geliştirilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 3 Boyutlu modelleme ve 3ds Max’e giriş
2 2 boyutlu nesnelerin oluşturulması ve düzenleyicilerin üzerlerinde uygulanması
3 3 boyutlu nesnelerin oluşturulması ve düzenleyicilerin üzerlerinde uygulanması
4 Nesneler üzerinde kaplamaların kullanılması
5 Sahnelerin render edilmesi
6 Animasyon
7 3 boyutlu nesnelerin Matlab’e aktarılması
8 Matlab kullanarak basit animasyonların gerçekleştirilmesi
9 3 boyutlu yüzey uydurma ve spline eğriler
10 Bölütleme ve öznitelik tespiti
11 Etiketleme ve karşılaştırma
12 Sınıflandırma
13 Kümeleme
14 Nesneler kullanılarak oluşturulan animasyonların web tabanlı uygulamalarda kullanılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 5
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 4
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 3
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 4
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 2
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 3
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 1
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 5
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 3
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 3
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 15 15
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 187    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Michael E. Mortenson, 3D Modeling, Animation, and Rendering:An Illustrated Lexicon, Color Edition, CreateSpace Ind. Pub. Plat.,2010 James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice in C (2nd Edition), Addison-Wesley Professional, 1995.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)