Ders Adı İleri İşletim Sistemleri
Ders Kodu 4ae37a554c194a4990
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İşletim Sistemi kavramlarını anlar ve tanımlar İşletim Sistemi bileşenlerini tanımlar Çok görevli işlemlerin çözülmesini anlar İşletim sistemi dosyalama ve güvenlik kriterlerini anlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletim Sisteminin temek içerikleri, işletim Sistemi donanım bağlantısı, Giriş/Çıkış sitemi yönetimi, proses, thread ve senkronizasyon yöntemleri, hafıza yönetimi, işletim sistemleri güvenliği, dosya yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste öğrencilerin işletim sistemlerinin genel bileşelerini anlamalarını, işletim sistemi tiplerini, bellek ve iş yönetimini, işletim sistemi güvenliği yöntemlerini anlamalarını hedefler.
Dersin Amacı İşletim Sistemlerinin ana bileşenlerini, CPU zamanlama, bellek yönetimi ve iş sıralama yaklaşımlarını öğretmek ve öğrencilerin iyi ir programı olmasına olanak tanıyacak işletim Sistemi Yönetimi hakkında kavramsal yetkinlik kazandırmak.
WorkPlacement ..
Hafta Konular  
1 İşletim Sistemlerine Giriş
2 Giriş-Çıkış Birimleri
3 CPU zamanlama
4 Prosesler ve Proses Kontrolü
5 Semaforlar
6 İş sıralama
7 Görevler arası zamanlama
8 Vize Sınavı
9 Kritik Birim Problemi
10 Hafıza Yönetimi
11 Sayfalı Bellek Yönetimi
12 Sanal Bellek Kullanımı
13 Dosya Sistemi
14 Sunumlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 3
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 3
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 5
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 4
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 2
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 3
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 2
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 4
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 5
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 5
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 2 4 8
Sunum 1 1 1
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ..
Diğer Kaynaklar Silberschatz A., Galvin P., Gagne G., Operating System Concepts,John Wiley Inc., 8th ed. 2010 Dhamdhere D.M., Operating Systems, Mc Graw Hill, 2007 Stuart B., Principles of Operating Systems, Thomson Course Technology, 2009
Materyal
Dökümanlar ..
Ödevler ..
Sınavlar ..
Materyal Diğer ..
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)