Ders Adı Nesnelerin İnterneti
Ders Kodu f231b2986851420592
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Asım Sinan Yüksel
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders yeni gelişmekte olan bir konu olan Nesnelerin İnterneti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ders öğrencileri aynı düzeye getirmek için kısa temel oluşturacak konu anlatımı içerir. Ancak genel olarak seminer stilinde devam edecektir. Dersler Nesnelerin İnterneti ile ilgili literatür okuma, sunum, tartışma gibi ödevler içerecektir. Öğrencilerin literatürü tarayarak sınıfta katılım sağlaması hedeflenmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel ağ bilgisi, IoT, kablosuz ağ protokolleri,sensör ağlar, IoT uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri IoT üzerinde yoğunlaşmak IoT ile ilgili literatür tarama IoT ilgili akademik çalışma yapma
Dersin Amacı Nesnelerin İnterneti, Herşeyin İnterneti ve kavramlar, Ağ teknolojilerinde kullanımı ve iletişim teknolojisi, tasarım ve geliştirme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Nesnelerin İnterneti’ne giriş
2 Nesnelerin İnterneti temel kavramlar
3 Temel ağ bilgisi
4 Kablosuz ağ protokelleri
5 Kablosuz sensör ağlar
6 Literatür taraması
7 RFID teknolojisi
8 Araç araç etkileşimi
9 Kablosuz sensör ağların Nesnelerin İnterneti ile entegrasyonu
10 Kablosuz sensör ağların Web ile entegrasyonu
11 Nesnelerin interneti kavramının ticari boyutu
12 Nesnelerin interneti uygulamaları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 0
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 0
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 0
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 0
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 0
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 0
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 0
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 0
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 0
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 0
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 15 15
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Waher, P. (2015). Learning Internet of Things. Packt Publishing Ltd. Greengard, S. (2015). The Internet of Things. MIT Press.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)