Ders Adı Mühendislikte Akademik Yayın Hazırlama
Ders Kodu dab9f33c459247d9b0
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Asım Sinan Yüksel
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İngilizce akademik yayın hazırlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Poster, bildiri ve makale gibi yayın türlerini hazırlama Ulusal ve uluslararası akademik indeksler hakkında bilgi vermek İntihal hakkında bilgilendirmek Referans verme yöntemlerini öğretmek Latex ile yayın hazırlama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Poster, bildiri ve makale gibi yayın türlerini hazırlama Ulusal ve uluslararası akademik indeksler hakkında bilgi vermek Akademik intihal ve intihal türleri hakkında bilgilendirmek Referans verme yöntemlerini öğretmek Referans verme araçlarını öğretmek Latex ile yayın hazırlama Ders sonunda indeksli bir dergide İngilizce yayın yapacak beceriyi kazandırma
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere mühendislikte akademik yayın hazırlama sürecinde bilgi ve deneyim vermektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Akademik yayın hazırlamaya giriş
2 Akademik yayın türleri
3 Poster hazırlama
4 Bildiri hazırlama
5 Proje belirleme
6 Makale hazırlama
7 Poster sunumu
8 Ulusal ve uluslararası indeksler
9 Referans formatları
10 Referans yönetimi ve araçları
11 Latex
12 Latex
13 Latex
14 Makale Sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 5
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 1
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 1
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 5
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 1
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 5
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 1
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 5
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 1
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 4
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 15 15
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Rocco, T. S., & Hatcher, T. (2011). The handbook of scholarly writing and publishing. John Wiley & Sons. Belcher, W. L. (2009). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success. Sage.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)