Ders Adı Bilgisayar Ağlarının Analizi
Ders Kodu 1e5dfd5d1a28409cbf
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Asım Sinan Yüksel
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ağ benzetim programlarını kurabilme Ağ benzetim programında modelleme yapabilme Ağ benzetim programlarından sonuç çıkarma ve bilgisayar ağ analizlerini gerçekleştirebilme Mevcut ağların benzetim sonuçlarının karşılaştırmalı analizlerini yapabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ticari ve Açık kaynak benzetim programları, Açık kaynak benzetim programlarının kurulumu, benzetim programları ile kablolu ve kablosuz bilgisayar ağlarının modellenmesi, benzetim programlarından sonuç alma ve değerlendirme, bilgisayar ağlarının en iyileştirmesinde kullanılacak parametreleri belirleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgisayar ağının modellenmesinin önemini öğretmek Bilgisayar ağlarında kuyruk analizlerini öğretmek Bilgisayar ağlarında parametrelerin önemini öğretmek Ağ benzetim programlarını kullanarak bilgisayar ağı başarım analizlerini yapabilmek
Dersin Amacı Bilgisayar Ağlarının performans analizlerini yapabilmek Bilgisayar ağlarının performans analizlerinde kullanılan parametrelerin önemini kavrayabilmek Bilgisayar ağlarının benzetimini yapabilmek
WorkPlacement DLAB
Hafta Konular  
1 Ticari ve Açık kaynak bilgisayar ağı benzetim programları
2 Açık kaynak benzetim programlarının kurulumu
3 Benzetim programları ile kablolu bilgisayar ağının kurulması
4 Kablolu ağlarda performans analizlerinin yapılması
5 Kablolu ağların çizge diagramlarının oluşturulması
6 Benzetim programları ile kablosuz yerel alan ağlarının kurulması
7 Kablosuz yerel alan ağlarının performans analizlerinin yapılması
8 Kablosuz ağların çizge diagramlarının oluşturulması
9 Benzetim programları ile hücresel ağların kurulması
10 Hücresel ağların performans analizlerinin yapılması
11 Bilgisayar Ağlarında yönlendirme protokolleri
12 Bilgisayar Ağlarında yönlendirme protokolleri
13 Ödev ve Proje Sunumu
14 Ödev ve Proje Sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 4
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 4
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 5
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 5
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 5
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 2
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 4
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 4
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 5
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 3
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 3
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 15 15
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ns-3 Açık Kaynak Benzetim Programı İnternet Dökümanları The Practical OPNET User Guide for Computer Network Simulation
Diğer Kaynaklar Yok
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)