Ders Adı Makine Etiği ve Yapay Zeka Güvenliği
Ders Kodu 11fb5a1ff8354b5097
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Utku KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yapay Zeka ve etik kavramları arasındaki ilişkiyi anlamak. Makine Etiği kavramı ve uygulamalarını anlamak. Yapay Zeka ve ahlaki ikilemleri değerlendirebilmek. Yapay Zeka Güvenliği'ni anlamak. Makine Etiği ve Yapay Zeka Güvenliği yönelimli uygulamalar tasarlayıp geliştirebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yapay Zeka ve Etik, Makine Etiği, Makine Etiği uygulamaları, literatürden Makine Etiği çalışmaları, Ahlaki İkilemler, Yapay Zeka ve ahlaki ikilemler, Yapay Zeka Güvenliği, Yapay Zeka Güvenliği uygulamaları, literatürden Yapay Zeka Güvenliği çalışmaları, Makine Etiği ve Yapay Zeka Güvenliği odaklı uygulamalar, Yapay Zeka'nın Geleceği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yapay Zeka ve etik konuları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Makine Etiği konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Ahlaki ikilemin zeki sistemler tarafından değerlendirilmesine yönelik bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Yapay Zeka Güvenliği konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Makine Etiği ve Yapay Zeka Güvenliği'ne dair literatür hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak.
Dersin Amacı Yapay Zeka ve zeki makinelerin tasarlanıp geliştirilmesi sürecinde dikkat çeken etik konularına yönelik bilgi birikimini elde ederek Yapay Zeka Güvenliği kapsamında değerlendirmeler - çalışmalar gerçekleştirebilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yapay Zeka ve Etik
2 Makine Etiği
3 Makine Etiği uygulamaları
4 Literatürden Makine Etiği çalışmaları
5 Ahlaki İkilemler
6 Yapay Zeka ve ahlaki ikilemler
7 Yapay Zeka Güvenliği
8 Yapay Zeka Güvenliği uygulamaları
9 Literatürden Yapay Zeka Güvenliği çalışmaları
10 Makine Etiği ve Yapay Zeka Güvenliği odaklı uygulamalar
11 Yapay Zeka'nın geleceği
12 Makine Etiği odaklı senaryolar ve değerlendirme
13 Yapay Zeka Güvenliği için uygulama denemeleri
14 Genel ders değerlendirmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 3
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 3
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 3
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 5
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 5
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 4
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 3
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 3
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 3
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 10 50
Sunum 3 10 30
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 183    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- Oxford Üniversitesi - Future of Humanity Enstitüsü'nün literatüre kazandırdığı makaleler, bildiriler, teknik raporlar. 2- Fox, J., & Das, S. K. (2000). Safe and sound: artificial intelligence in hazardous applications (Vol. 1). Menlo Park, CA/Cambridge: AAAI Press/MIT Press. 3- MIT, Oxford, Harvard, Cambridge gibi üniversiteler tarafından yapılan araştırma çalışmalarına dair makaleler, bildiriler, teknik raporlar.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)