Ders Adı Veri Gizleme
Ders Kodu 0e8416975caf469f8a
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Turgay AYDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Veri gizleme tekniklerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak Veri gizlemeyi kullanma amacını anlamak Veri gizleme algoritmaların yapısını ve mantığını kavrayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Veri Gizleme ile ilgili temel kavramlar ve veri gizlemenin tarihçesi, veri gizleme alt alanları, metin steganografi, ses steganografi, görüntü steganografi, hareketli görüntü steganografi, steganografik algoritmalar ve güvenilirlikleri, steganaliz ve damgalama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Veri gizlemenin kullanım amacını kavramak Veri gizleme algoritmalarının çalışma yapılarını kavramak
Dersin Amacı İletişim sırasında verilerin çeşitli güvenlik sorunlarına karşı nasıl korunması gerektiği konusunda bilgi sunmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Veri Gizleme’ye giriş, temel kavramlar ve tarihçesi
2 Güvenlik Sistemleri(Şifreleme, Damgalama, Steganografi)
3 Metin Steganografi
4 Ses Steganografi
5 Görüntü Steganografi
6 Görüntü Steganografi
7 Görüntü Kalite Ölçütleri
8 Hareketli Görüntü Steganografi
9 Steganaliz
10 Steganaliz
11 Damgalama
12 Damgalama
13 Veri Gizleme ile ilgili uygulama gerçekleştirilmesi
14 Veri Gizleme ile ilgili uygulama gerçekleştirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır. 4
2 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 4
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin(donanım veya yazılım) süreçlerini tasarlayabilir. 4
4 Çok disiplinli konularda çalışabilir. 1
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır 4
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 2
7 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır. 3
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır 3
9 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır 4
10 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. 3
11 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerileri kazanır. 3
12 Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders sunumları
Diğer Kaynaklar Digital Watermarking and Steganography (Ingemar Cox, Matthew Miller, Jeffrey Bloom,Jessica Fridrich, Ton Kalker)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)