Ders Adı Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş
Ders Kodu SUM-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Murtaza ÖLMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Dünyada ve ülkemizde su ürünleri eğitim-öğretimi 2- Su ürünleri canlı grupları ve özellikleri 3- Su ürünlerinin yetiştiriciliğine yönelik uygulamalar 4- Yetiştiricilik sistemleri 5- Su ürünlerinin avcılığına yönelik uygulamalar 6- Su ürünlerinin muhafazası ve işlenmesi 7- Su ürünlerinin pazarlanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Su ürünlerinin önemi, tanıtımı, yetiştiriciliği, avlanması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik uygulamaların öğretilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Teorik bilgilerle su ürünleri konusunda öğrencilere temel kazandırma ve meslek dersleri için alt yapı oluşturma
Dersin Amacı Teorik bilgilerle öğrencilere su ürünleri konusunda temel kazandırma, yetiştiricilik, avlama ve işleme dersleri için alt yapı oluşturma
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ülkemizde su ürünleri eğitim-öğretimi, su ürünleri araştırmaları, su ürünleri organizasyonları ve kamu örgütlenmesi
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
2 Su ürünlerinin önemi, su ürünleri canlı grupları, deniz ürünleri, kemikli balıklar, kıkırdaklı balıklar,(köpek balıkları ve vatozlar), krustaseler (kabuklular), yumuşakçalar, iç su ürünleri, su ürünleri üretimi
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
3 Su ürünleri üretimi, su ürünleri avcılığı, deniz ürünleri avcılığı, iç su ürünleri avcılığı, üretiminin diğer ülke üretimleriyle karşılaştırılması, su ürünlerinin kullanılış şekilleri ve kişi başına düşen yıllık ürün miktarı
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
4 Su ürünleri yetiştiriciliği, balık yetiştiriciliğin diğer hayvansal üretimlerle mukayesesi, yemden yararlanma, araziden yararlanma, ekonomik indekslere göre randıman, balık yetiştiriciliğinin bitkisel üretimlerle mukayesesi, balık yetiştiriciliğinin sınıflandırılması, doğal faktörlere göre sınıflandırma, enerji kullanıma göre sınıflandırma, amenajmana göre sınıflandırma
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
5 Yetiştiricilik sistemleri, havuzlarda yetiştiricilik, havuz tipleri, teras tipi havuzlar, baraj tipi havuzlar, paralel havuzlar, yuvarlak havuzlar, kanal tipi havuzlar, dikdörtgen ve oval havuzlar, set havuzlar, ağ bariyerli havuzlar, tuzla tipi havuzlar, dalyanlar, valiler, sazan yetiştiriciliği, sulama göletinde sazan yetiştiriciliği, akarsu havuzlarında sazan yetiştiriciliği, küçük havuzlarda sazan yetiştiriciliği, sazanlarda entansif ve ekstansif yetiştiriciliğin mukayesesi, sazanlarla polikültür yetiştiriciliği, havuzlarda kanal yayını yetiştiriciliği, havuzlarda tilapia yetiştiriciliği, havuzlarda kefal yetiştiriciliği, havuzlarda yılan balığı yetiştiriciliği, havuzlarda alabalık yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
6 Kafeslerde yetiştiricilik, kafes tipleri, sabit kafesler, kısmen sabit kafesler, asılı yüzer kafesler, deniz dibi kafesler, yüzer kafesler, bambu kafesler, ahşap kafesler, tek ağlı kafesler, ikiz ağlı kafesler, koruyucu ağlı kafesler, çerçeveli kafesler, çokgen kafesler, bakalit dubalı kafesler, iç sularda kafes yetiştiriciliği, deniz balıkları kafes yetiştiriciliği, sulama kanal ve alanlarında balık yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
7 Değişik yetiştiricilik sistemlerinin ekonomik mukayesesi, kafes-kanal-havuz ve ağ bariyerli sistemlerin mukayesesi, tesis giderleri, işletme giderleri, yavru giderleri, yem giderleri, işçilik giderleri, diğer giderler, maliyet, tekli ve ikili üretim sistemlerinin mukayesesi, havuzlarda tek üretimin ekonomik analizi, kanallarda tek üretimin ekonomik analizi, kafeslerde tek üretimin ekonomik analizi
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
8 Su ürünleri avcılığı, balıkçılık, iç su balıkçılığı, deniz balıkçılığı, kıyı balıkçılığı, kıyı ötesi balıkçılığı, açık deniz balıkçılığı, ip balıkçılığı, ticari balıkçılık, spor balıkçılığı, avcılık metotları ve araçları, araçsız avcılık, elle avcılık, ayak yardımı ve avlama, dolarak avcılık, hayvanlar yardımıyla avcılık, bayıltma yoluyla avcılık, mekanik bayıltıcılarla avcılık
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
9 Patlayıcı maddelerle avcılık, elektrik ile avcılık, zehirli bitkilerle avcılık, sivri uçlu araçlarla avcılık, zıpkın, mızrak, su tüfeği, kancalı sırık, tüfekle avcılık, kıskaçlı araçlarla avcılık, tırmıkla avcılık, kıskaçla avcılık, maşa ile avcılık, olta ile avcılık, iğnesiz oltalar, iğneli oltalar, kaşık oltaları, çapari, paraketalar, sürütme oltaları, el oltası, makaralı olta, yemsiz olta, yemli olta,mürekkep balığı oltası
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
10 Işıkla avcılık, sesle etkileyerek avcılık, tuzakla avcılık, kapan ve sepet tipi tuzaklar, sığınma kapanı, mekanik kapanlar, sepet, ahtapot çömleği, havai tuzaklar, sabit ağızlı torba ağ, tuzaklar, kerevit pinterleri, dalyan tipi tuzaklar, sabit dalyan, geçici (yüzer ağ) dalyan, lagün dalyanı, tuzlu göl dalyanı, tatlı su dalyanı, sürütme ile avcılık, kepçe ve dreçlerle avcılık, taraklı kepçeler, kepçeli tırmıklar, dreç (deniz tarağı-kaska), krişli trol, kankava, çekme ağları (voli ağları) ile avcılık, ığrıp, dip trolü, orta su trolü, kombine trolü
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
11 Çevirme ile avcılık, çevirme-gırgır ağları, lampara tipi ağ, uzatma ağları ile avcılık, galsama ağları (sade ağ), dip galsama ağları, yüzen galsama ağları, serbest yüzen ağlar, tarama galsama ağları, çevirme galsama ağları, dolama ağları ile avcılık, tek kat dolanan ağlar, fanyalı ağlar, kaldırma ağları ile avcılık, kapama ağları ile avcılık, el serpme ağı, merkezi ipsiz serpme ağları, merkezi ipli serpme ağları,
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
12 Balıkçı gemileri, balıkçı gemisi, motorsuz balıkçı gemileri, motorlu balıkçı gemileri, balık taşıyıcı gemileri, fabrika gemiler, kontrol gemileri, araştırma ve eğitim gemileri, balık arama gemileri, ağ gemileri, trol gemisi, gırgır gemileri, kıyı balıkçılığı gemileri, olta gemileri, yassı gemi, skif, taka, alamana, sandal, çırnık, kayık, motor, piyade, balık ağları, balık bulucu cihazları, balık barınağı-barınma ve çekek yerleri, balıkçı barınağı (balıkçı limanı) , barınma yerleri, çekek yeri
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
13 Su ürünlerinin değerlendirmesi ve pazarlanması, tüketim şekilleri, su ürünleri işletme sanayi, su ürünleri işletme sanayi teknolojisi, soğutma ve dondurma, konserve, kurutma, tütsüleme (dumanlama), tuzlama, balık ezmesi, balık sosisi, balık keki, fermente edilmiş balık ürünleri, fermente balık ezmesi, fermente balık sosu, balık turşusu
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
14 Balık ekstraksiyon ürünleri, guanin, hamsi esansı, balık tutkalı, balık unu ve yağı, beyaz balık unu, balık yağı, bitkisel su ürünleri, yenilebilen yosunlar, yosunların sanayideki kullanım alanları, deniz yosunlarının yem olarak değeri, deniz yosunlarının gübre olarak kullanılması
  Ön Hazırlık: ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 5
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 5
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 3
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 4
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 3
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 3
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 4
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 3
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 3
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 2
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 5
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 2
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 3
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 65    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
Diğer Kaynaklar ÖLMEZ, M., 1993. Geçmişten Günümüze Su Ürünleri Konusundaki Yasal Düzenlemeler. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Eylül 1993, Sayı:268, 9-11 s, Ankara. ÖLMEZ, M., 1994. Geçmişten Günümüze Su Ürünleri Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Ekim - Kasım 1994, Sayı 278 ve 279, 5 s, Ankara. ÖLMEZ, M., 2006. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye Su Ürünleri ve Kültür Balıkçılığı 2006 Seminerleri, S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi,14.03.2006, Eğirdir/Isparta.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1
Sınavlar 2
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)