Ders Adı Su Bitkileri
Ders Kodu SUM-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof Dr. Osman ERTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Biyolojik zenginliklerimizi oluşturan su bitkilerinin taksonomisinin önemi 2- Kirlenen sulak alanların su bitkileriyle biyolojik olarak temizlenmesi yöntemlerinin kavratılması 3-Su bitkilerinden elde edilen endüstriyel ürünlerin önemi 4-Su bitkilerinden elde edilen ürünlerin kullanım alanlarının kavratılması 5-Sulak alanlardaki bitkilerin koruma ve kullanma ilkelerinin belirtilmesi 6-Sulak alanların canlıların yaşamları için öneminin kavratılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Suların ekolojik yapısını ve biyolojik çeşitliğinin sürdürülebilirliği bu alanlardaki mikro organizmalar, büyük yapılı bitki,hayvan populasyonlarının tür özellikleri, sayısı, yoğunluklarıyla yakından ilişkilidir. Bitkiler ekosistemlerin üreticileri,su kalitesinin düzenleyicileri, su üretim kaynakları gibi bir çok biyolojik ve ekolojik fonksiyonları ile su ortamlarının en önemli canlı topluluklarıdır.Fotosentez olayı ile ortamın oksidasyonunu sağlayan bitkilerin oluşturdukları tolluluklar diğer canlıların barınma ve üreme ortamlarını da oluşturmaktadırlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sularımızdaki su bitkilerinin ekolojik ve ekonomik öneminin belirlenmesi
Dersin Amacı Sularda yer alan su bitkilerinin ekolojik önemleri. Su bitkilerinin sistematiği ve tanısı.Su bitkileriyle sulak alanlarının ekolojik yapılandırması. Doğa su bitki türlerimizin kullanımı ve korunması. Su bitkilerinin sularda oluşturduğu sorunlar ve çözüm yolları. Suların temizlenmesinde su bitkilerinin önemi. Su bitkilerinin ekonomik önemleri ve üretim teknikleri.Sulak Alanlar,Korunan Alanlar, Ramsar Alanları,Doğal ve Yapay Göllerde su bitkisi ilişkileri. Sulak alanlarında arazi çalışmaları ile deneysel su bitkisi ilişkilerinin belirlenmesi ve analizleri.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Su Bitkilerinin Genel Biyolojik Özellikleri (Morfoloji, Anatomi, Üreme)
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
2 Su Bitkilerinin Sınıflandırılması-Charophyta, Bryophyta, Pteridophyta
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
3 Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler) Monocotyledonae-Diecotylodonae
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
4 İç su Bitkilerinin Ekolojisi Su bitkilerinde Ekolojik İlişkiler Göl ve Bataklık Ortamlardaki Çeşitli Bitki Grupları
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
5 Doğal Göllerde Su Bitkilerinin Oluşturduğu Sorunlar, Nedenleri- Bu Tür Bitkilerle Mücadele Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
6 Baraj, Gölet gibi Yapay Sulak alanlardaki Su bitkileri Türleri ve Bu Alanlardaki Bitkisi Ekolojisi
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
7 Su Bitkileri Yetiştiriciliği – Kullanım Alanları Suyun Temizlenmesinde Yararlanılan Su Bitkileri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
8 Sulak alanların sularının,biyolojik yöntemlerle (su bitkisi kullanılarak) temizlenmesi ve düzenlenme yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
9 Doğal su ortamlarından,Akvaryum ortamlarına su bitkisi adaptasyon teknikleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
10 Doğal sulak alanlarda bitki-hayvan dengesinin önemi ve bitkilerin aşırı oranda çoğalmalarının nedenleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
11 Deniz Macro Alglerinden agar- agar ,karaginin,alginat üretimi ve önemi
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
12 Deniz Bitkilerinin Dağılımındaki Ekolojik Koşullar. Deniz Bitkilerinin Yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
13 Su bitkilerinin sulak alanlarda oluşturdukları sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
14 Ramsar Alanları, Doğal Parklar ve Korunan Alanlardaki Su Bitkisi Ekolojisi
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 3
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 5
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 0
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 1
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 2
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 0
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 2
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 73    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Şükran CİRİK ve Semra CİRİK .SU Bitkileri Su BitkileriI-II BitkilerinEkolojisi-Ders Kitabı Ege Üniv.Su Ürünleri.Fak.Yay Bornova -İZMİR Prof.Dr. Özcan SEÇMEN- Erkuter LEBLEBİCİ. Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Bornova/İZMİR
Diğer Kaynaklar R:G.WETZEL –LİMNOLOGY..W.B.Saunders Company Philadelphia Londan.Tronto Prof.Dr .Ahmet KOCATAŞ Ekoloji-Çevre Biyolojisi Ege Üniv. Su Ür. Fak.Yay.No:52 Bornova-İzmir Prof.Dr. Özcan SEÇMEN –Erkuter LEBLEBİCİ 1984.Aquatic Flora of Western. Wildenowiq 14:165-168. ISSN.gibi İlgili Kaynaklar ve İnternet Araştırmalarından Oluşturulan Ders Notları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Sulak alanlarla ilgili gözlemleriniz
Sınavlar Ara sınav ve Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)