Ders Adı Balık Anatomisi ve Fizyolojisi
Ders Kodu SUM-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.fahrettin KÜÇÜK
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. salim Serkan GÜÇLÜ
Dersin Öğrenme Çıktıları Balıkların anatomik yapıları ile fizyolojik aktivitelerinin anlaşılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Omurgalı Hayvanlar ile Balıkların Yapısal ve Fizyolojik Farklılıklarının Karşılaştırılmaları. Balıklarda Hareket Fizyolojisi ve görev alan organların fizyolojik yapıları, Balıklarda Kasların Yapıları, Kasılma Fizyolojisi, Balıklarda Kan Hücrelerinin yapısı ve görevleri, Balıklarda Dolaşım Fizyolojisi, Balıklarda Solungaçların anatomik yapıları ve Balıklarda Solunum Fizyolojisi, Balıklarda Gonadların anatomik Yapıları ve Üreme Fizyolojisi (Agnatha, Chonrichtyes, Osteichtyes), Balıklarda Endokrin Sistemin anatomik yapısı, Hormonlar ve Fonksiyonları, Balıklarda Sinir Sistemi ve Fizyolojisi, Duyu Organları, Hava Kesesi, Yanal Çizgi ve Algılaması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin amacı balıklarda çalışan orgnaların anatomik yapılarınıı ve onların fizyolojik görevlerini bilmektir.
Dersin Amacı Bu ders kapsamında; Anatomi Bilimi ile karasal diğer Omurgalı Hayvanlar ile bulundurularak; balıklarla karşılaştırılması yapılacaktır. Balıklar akuvatik ortamlarından dolayı; evrimsel olarak birçok anatomik farklılıklara sahiptirler. Bu anatomik yapılar daha yakından incelenerek Bu ders kapsamında; Karasal Omurgalı Hayvanlar ile balıkların yaşamlarındaki her türlü biyolojik aktiviteleri ve görev alan organların fonksiyonları ve birbirleri ile olan ilişkileri Fizyolojik kurallar ile açıklanacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Anatominin Önemi ve tarihçesi; Omurgalı hayvanlar ile Balıkların yapısal farklılıklarının karşılaştırılmaları.
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M.,DEMİR, N. . BARAN, İ., TİMUR, M., EKİNGEN, G. ÖKTAY, M.,
2 Balıklarda İskelet Yapısının Yüzmedeki Önemi ve Karasal Omurgalılarla Karşılaştırılması, Kemiklerin anatomik yapıları,
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M.,DEMİR, N. . BARAN, İ., TİMUR, M., EKİNGEN, G. ÖKTAY, M.,
3 Balıklarda Kasların anatomik yapıları, kasılmada görev alan unsurlar, kasılmayı ifade eden terminoloji ve diğer ifadeler
  Ön Hazırlık: DEMİR, N.,BARAN, İ., TİMUR, M., ÖKTAY, M., NOYAN, A.
4 Balıklarda Hareket Fizyolojisi ve Görev Alan Organların anatomik Yapıları: - Balıklarda Hareket Şekilleri, - Balık Türlerinde Yüzme Hızları.
  Ön Hazırlık: DEMİR, N.,BARAN, İ., TİMUR, M., ÖKTAY, M., NOYAN, A.
5 Balıklarda Dolaşım Sisteminin anatomisi, Kan hücreleri; Kanın sıvı kısmı [serum ve plazma] Kalp ve damar sisteminin anatomik yapısı; Kan Hücrelerinin Fizyolojik Görevleri Erythrocte’ler [Solunum Gazlarının Taşınması], Leucocyte’ler [Koruma, Bağışıklık Mekanizmaları] Thrombocyte’ler [Pıhtılaşma Mekanizması] Kanın Sıvı Kısmı [Serum ve Plasma] fizyolojik önemi.
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M.,DEMİR, N. . BARAN, İ., TİMUR, M., EKİNGEN, G., KARATAŞ, M.
6 Balıklarda Solunum Sisteminin anatomisi; ve solunum fizyolojisi
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M.,DEMİR, N. . BARAN, İ., TİMUR, M., EKİNGEN, G., KARATAŞ, M.
7 Balıklarda Sindirim Sisteminin anatomisi ve Sindirim fizyolojisi
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M.,DEMİR, N. . ÇETİNKAYA, O.,KARATAŞ, M.
8 Balıklarda Boşaltım Sisteminin anatomisi.
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR,M., DEMİR, N.
9 Böbreklerin yapısı ve Boşaltımdaki Fizyolojik Önemi, İyon Dengesi ve Ozmoregülasyon.
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR,M., DEMİR, N.
10 Balıklarda Üreme Sisteminin anatomisi; Ovaryumlar, Testisler ve Üreme kanalları. Balıklarda Üreme Üreme Şekilleri: Partenogentik Üreme, Hermafroditik Üreme [Protandrous, Protogynous tip] Biseksüel Üreme.
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M.,DEMİR, N. . BARAN, İ., TİMUR, M., EKİNGEN, G.,
11 Balıklarda Endokrin Sisteminin anatomisi; ve hormonal fizyoloji
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M.,DEMİR, N. . BARAN, İ., TİMUR, M.,
12 Balıklarda Sinir Sisteminin anatomisi; Merkezi Sinir sistemi, Periferik Sinir sistemi ve impıls iletim fizyolojisi
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M., DEMİR, N.,BARAN, İ., TİMUR, M., NOYAN, A.
13 Duyu organlarının anatomisi; Görme, koku alma ve İşitme fizyolojisi
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M., DEMİR, N.,BARAN, İ., TİMUR, M.
14 Balıklarda Hava Kesesi anatomisi ve yanal Çizgi (Linea lateralis)’nin anatomisi ve fizyolojik algılama
  Ön Hazırlık: TİMUR, G., TİMUR, M., DEMİR, N.,BARAN, İ., TİMUR, M.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 0
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 0
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 0
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 0
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 20
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu TİMUR, G.,2008. Balık Anatomisi. Nobel Yayınları. Ankara. 184 s. TİMUR, M.,2006. Balık Fizyolojisi. Nobel Yayınları. Ankara. 189 s. DEMİR, N. 2006, Ihtiyoloji (Balık Bilimi). (Ed.Mehmet KARATAŞ) Nobel Yayınları. Ankara. 423 s. BARAN, İ., TİMUR, M.,1982, Ihtiyologie : Balık Bilimi. A.Ü.Vet.Fak. Yayınları. Ankara. EKİNGEN, G.,2001, Balık Anatomisi. Mersin Üniv. Yay.No:1, Su Ürn. Fak. Yay.No:1 Mersin. SARIHAN, E., CENGİZLER, İ., 2006, Temel Balık Anatomisi Ve Fizyolojisi. Nobel Yayınları. Ankara.
Diğer Kaynaklar ÖKTAY, M. 1988. OMURGALI HAYVANLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİLERİ. İstanbul Üni.Yay. 3489. İst.Üniv.Fen Fak. Basımevi. İSTANBUL. 384s. KARATAŞ, M.2010. Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınları. Ankara. 498 s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1 ödev
Sınavlar 1 vize ve 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)