Ders Adı Mukavemet
Ders Kodu SUM-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Statik tekrarı: Bir cisme etki eden dış yükler, mesnet çeşitleri ve mesnet kuvvetleri
2 İç kuvvetlerin hesabı ve kesme yöntemi
3 Mukavemet'e giriş; Gerilme: Normal gerilmeler
4 Mukavemet'e giriş; Kesme gerilmeleri
5 Gerinme : Hook kanunuve elastisite modülü, eksenel yüklenmiş çubuklar yer değiştirmeler, gerinme ölçümleri ve straingage'ler.
6 Alanların momentleri : Birinci (statik) moment ve ikinci (atalet) moment
7 Burulma
8 Basit eğilme
9 Enine yükleme: Kiriş kesitlerinde kesme kuvveti, normal kuvvet ve eğilme momenti
10 Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
11 Kirişlerde gerilmeler
12 Kirişlerde yer değiştirmeler ve elastik eğri (sehim): İntegrasyon yöntemi, süperpozisyon yöntemi
13 Kirişlerde yer değiştirmeler ve elastik eğri (sehim): moment alan yöntemi
14 Hiperstatik problemler, tekrar, örnek çözümlü problemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 0
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 4
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 0
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 2
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Bu ders için kullanılması zorunlu bir ders kitabı yoktur.
Diğer Kaynaklar Aşağıda isimleri verilen kitaplar önerilmektedir: 1. Beer, F.P., Johnston, E.R., Cisimlerin Mukavemeti, ISBN: 975-295-187-2, Beta Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 2. Yayla, P., Cisimlerin Mukavemeti (Teori ve Çözümlü Problemler), ISBN: 975-436-042-1, Çağlayan Kitabevi, 2001, İstanbul, Türkiye. 3. Sayman, O., Aksoy, S., Erim, S., Akbulut, H., Mukavemet I, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No. 244, 2004, İzmir, Türkiye. 4. Sayman, O., Karakuzu, R., Zor, M., Şen, F., Mukavemet II, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No. 250, 2004, İzmir, Türkiye. 5. Savcı, M., Arpacı, A., Mukavemet, ISBN: 975-511-106-9, Birsen yayınevi, 1999, İstanbul, Türkiye. 6. Omurtag, M.H., Mukavemet, Cilt I ve II, Birsen Yayıneviı, 2005, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)