Ders Adı Limnoloji
Ders Kodu SUM-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1-Ö. Osman ERTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İçsuların tanıtımı, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin öğrenilmesi, içsulardaki canlı toplulukları, akarsuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, akarsulardaki canlı topulukları, göllerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, nehirağızları ve ekonomik, ekolojik özellikleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Limnolojinin tanımı önemi tarihsel gelişimi tatlısu kaynaklarının önemi, insan toplumlarının tatlısu kaynakları üzerindeki baskısı, limnolojinin yararlandığı bilimler, Suyun temel özellikleri (moleküler yapı, izotopik içerik, özgül ısı, yoğunluk, yapışkanlık, (viskozite), yüzey gerilimi, iyonlaşma), Su döngüsü ve akarsular ( kimyasal yapı, canlıların kimyasal yapı ile ilişkisi, canlılar üzerinde etkili olan fiziksel etmenler, Akarsularda kendi besleklik (ototrofi), akarsularda ardıl besleklik, beslenme ilişkisi, avcılık ve sonuçları, Göllerin oluşumu ( tektonik oluşum, yanardağ etkinliği ile oluşum, toprak kayması sonucu oluşum, buzul gölleri, nehir etkinliği ile oluşum, rüzgarın şekillendirdiği göller, lagünler, organik kökenli göller ve yapay göller), Göllerin fiziksel özellikleri (Işık, ışığın göl ortamında dağılımı, çeşitli dalga boylarının inebildiği derinlik; sıcaklık ve sıcaklığa bağlı tabakalaşma, göllerin sıcaklığa göre sınıflandırılması, suyun saydamlığı ve bulanıklığı; su devinimleri), Göl suyu kimyasal özellikleri çözünmüş gazlar (O2, CO2, CH4, H2S, N2, NH3, SO2 ve CO), Sucul hayvanlar ( Sarcodina, Chiliophora, Sporozoa, Porifera, Coelentrata, Platyhelminthes, Nemertea, Nematoda, Nematomorpha, Gastrotricha, Rotifera), Bryozoa,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İçsuların tanıtımı, yönetimi, korunması ve doğal dengeleri bozmadan yararlanma.
Dersin Amacı İçsuların tanıtımı, yönetimi, korunması ve doğal dengeleri bozmadan yararlanma.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Limnolojinin tanımı önemi tarihsel gelişimi tatlısu kaynaklarının önemi, insan toplumlarının tatlısu kaynakları üzerindeki baskısı, limnolojinin yararlandığı bilimler,Limnoloji laboratuarında kullanılan araç ve aletlerin tanıtımı (Mikroskop, sıcaklık ölçer, plankton kepçesi, nansen şişesi, seki diski, salinometre, spektrofotometre, iletkenlik ölçer, oksijen metre, pH metre, bentik kepçesi)
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
2 Suyun temel özellikleri (moleküler yapı, izotopik içerik, özgül ısı, yoğunluk, yapışkanlık, (viskozite), yüzey gerilimi, iyonlaşma), Alan çalışmaları ve örnek toplama yönünden yapılacak hazırlıklar (harita, çalışma yeri ile ilgili bilgi ve özel sorunların belirlenmesi, not alınacak defter, çalışmanın gerektirdiği güvenlik donanımları (Örneğin; Can yeleği, can simidi, telefon) fotoğraf makinesi, toplanacak materyallerin taşınacağı toplama kapları alınan örneklerin saklanması için gerekli olan çeşitli kimyasal çözeltiler, arazide yapılacak ölçüm ve değerlendirmeler için gerekli araç ve gereçler, diğer taşıma araçları.)
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
3 Su döngüsü ve akarsular ( kimyasal yapı, canlıların kimyasal yapı ile ilişkisi, canlılar üzerinde etkili olan fiziksel etmenler), Kaynak sularının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi (Sıcaklık, tuzluluk, iletkenlik, organik madde, oksijen içeriği, sertlik, pH, NH3, NO2, NO3, SO-4 v.b.)
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
4 Akarsularda kendi besleklik (ototrofi), akarsularda ardıl besleklik, beslenme ilişkisi, avcılık ve sonuçları, Kaynak sularındaki canlıların toplanması ve tanısı (Algler, Gastropodlar, Böckler, su bitkileri v.b.)
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
5 Göllerin oluşumu ( tektonik oluşum, yanardağ etkinliği ile oluşum, toprak kayması sonucu oluşum, buzul gölleri, nehir etkinliği ile oluşum, rüzgarın şekillendirdiği göller, lagünler, organik kökenli göller ve yapay göller), Bir akarsuyun çeşitli bölgelerinin incelenmesi (fiziksel, kimyasal özeliklerinin belirlenmesi).
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
6 Göllerde yatay ve düşey yaşam bölgeleri (Bentik bölge, bu bölgenin özellikleri ve canlı toplulukları, pelajik bölgenin özellikleri ve canlı toplulukları), Akarsuyun çeşitli bölgelerindeki canlıların toplanması ve tanısı.
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
7 Göllerin fiziksel özellikleri (Işık, ışığın göl ortamında dağılımı, çeşitli dalga boylarının inebildiği derinlik; sıcaklık ve sıcaklığa bağlı tabakalaşma), Akarsularda kirliliğin canlılarla ilişkisi (bakteriler, algler, bentik omurgasızlar).
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
8 Göllerin fiziksel özellikleri (göllerin sıcaklığa göre sınıflandırılması, suyun saydamlığı ve bulanıklığı; su devinimleri), Akarsularda kirliliğin canlılarla ilişkisi (bentik omurgasızlar).
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
9 Göl suyu kimyasal özellikleri çözünmüş gazlar (O2, CO2, CH4, H2S, N2, NH3, SO2 ve CO), Harita üzerinde göl değişkenlerinin gösterilmesi (alanda uygulamanın yapılması).
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
10 Çözünmüş maddeler (total çözünmüş katı maddeler, inorganik maddeler, organik maddeler), Göl suyu fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi (sıcaklık, iletkenlik, çözünmüş oksijen, sertlik, organik madde, pH, NH3, NO2, NO3 v.b. )
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
11 Tatlısu canlıları ( Monera, Protista, Sucul bitkiler, mantarlar, sucul hayvanlar), Göldeki canlıların toplanması ve tanısı.
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
12 Göllerde su bitkileri ve ekolojik önemleri (algler, çiçekli bitkiler, bunların sınıflandırılması), Nektonik canlıların toplanarak tanımlanması
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
13 Sucul hayvanlar ( Sarcodina, Chiliophora, Sporozoa, Porifera, Coelentrata, Platyhelminthes, Nemertea, Nematoda, Nematomorpha, Gastrotricha, Rotifera), Su bitkilerinin toplanması ve tanımlanması
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
14 Bryozoa, Chaetognatha, Annelida, Polyochaeta, Oligochaeta, Hirudinea, Tardigrada, Arthropoda (Crustasea, Insecta, Arachnida). İçsularda ekosistem, enerji akışı, verimlilik, içsularda kirlenme, Göldeki verimliliğin belirlenmesi (Fosfat, Nitrat ve Klorofil-a yöntemleri).Bryozoa, Chaetognatha, Annelida, Polyochaeta, Oligochaeta, Hirudinea, Tardigrada, Arthropoda (Crustasea, Insecta, Arachnida). Bir baraj gölünün çeşitli özelliklerinin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Limnoloji (Semra Cirik, Şükran Cirik, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi NO: 2)Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 5
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 3
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 0
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 3
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 1
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 2
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 30
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 10 2 20
Sunum 10 2 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 15 2 30
Arazi ya da Alan Çalışması 20 1 20
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Limnoloji (Jülide Tanyolaç, Hatiboğlu Basım ve Yayın ltd. şti.- ANKARA)
Diğer Kaynaklar Limnology (Semra Cirik, Şükran Cirik, Fisheries Faculty of Ege University Publications NO: 2)
Materyal
Dökümanlar Ders ile ilgili şekil fotoğraf ve video filmler. Ders notları (Power Point ve Word)
Ödevler Dersle ilgili konular öğrencilere ödev olarak verilir
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)