Ders Adı Su Kalitesi
Ders Kodu SUM-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1, 2, 8, 11 ve 14 nolu Program Öğrenme çIktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Su kalitesinim Amaç kapsamı, Su kalitesini Oluşturan ve Değiştiren Faktörler, Su kalitesi kriterleri ve Sucul hayat için değerlerndirilmesi: Fiziksel Su kalitesi kriterleri, Kşmyasal su kalitesi kriterleri, Biyolojik SuKalitesi kriterleri, Su Kalitesi Standartları, Balık yetiştirciliğinde S Kalitesi, Su kaitesini Korunması ve Yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su ürünleri Mühendisliği eğitimi alan öğrencilere temel su kalitesi parametrelerinin ve analizlerinin öğretilmesi, elde edilen sonuçların balıkçılık, yetiştiricilik ve su kaynaklarını korunması amacıyla yorumlanması, su kalitesinin yönetimi ve ıslahını öğretmek
Dersin Amacı Su ürünleri Mühendisliği eğitimi alan öğrencilere temel su kalitesi parametrelerinin ve analizlerinin öğretilmesi, elde edilen sonuçların balıkçılık, yetiştiricilik ve su kaynaklarını korunması amacıyla yorumlanması, su kalitesinin yönetimi ve ıslahını öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Su kalitesinin tanımı, amacı kapsamı ve güncel Önemi
  Ön Hazırlık: Yok
2 Su kalitesini Oluşturan ve Değiştiren faktörler, Hidro siklus ve Su kullanımı
  Ön Hazırlık: Yok
3 Su havzası kavramı ve Türkiye Su havzaları, belli başlı su kaynakları
  Ön Hazırlık: Yok
4 Su kalitesi kriterlerinin Sınıflandırılması ve Yorumlanması
  Ön Hazırlık: Yok
5 Fiziksel Kalite Kriterleri: Işık Sıcaklık ve Etkileri
  Ön Hazırlık: Yok
6 Fiziksel Kalite Kriterleri: Bulanıklık ve Etkileri
  Ön Hazırlık: Yok
7 Fiziksel Kalite Kriterleri: Yoğunluk, Viskozite radyoaktivite ve etkileri
  Ön Hazırlık: Yok
8 Kimyasal kalite Kriterleri: Su da Çözünmüş Gazlar ve Etkileri
  Ön Hazırlık: Yok
9 Suda Oksijen Dinamiği ve Etkileri
  Ön Hazırlık: Yok
10 Karbondioksit Dinamiği ve Etkileri, Metan, H2S, Klor
  Ön Hazırlık: Yok
11 Su kalitesine Besin Elementleri
  Ön Hazırlık: Yok
12 Suda Çözünmüş Katılar, Sertlik ve Alkalinite
  Ön Hazırlık: Yok
13 Biyolojik Kalite kriterleri
  Ön Hazırlık: Yok
14 Su kalitesi Sınıfları standartları, su kalitesini Korunması ve Yönetimi
  Ön Hazırlık: Yok
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 5
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 2
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 1
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 1
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 1
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 1
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 1
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 2
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 2
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 5
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 3
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 1
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 2
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 1
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 1 1
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 149    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Çetinkaya, O., 2003-2009, Su Ürünleri Mühendisliğinde Su Kalitesi ESÜF Cengiz M. 1991, Su Kalitesi Ders Notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. Eğirdir-Isparta 146. Egemen Ö.1996,Su Kalitesi. Ege Univ. Su Ür. Fak. Bornova-İzmir 153s.
Diğer Kaynaklar TSE 266, SKKY, TKİB Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği ve Ekleri
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler Öğrencilere kendi yaşadıkları ilin bulunduğu havza su kaynaklarının kalite ve klirlenme durumu yönetimi konusunda bir saha çalışması yaptırılmakta bu çalışma rapor olarak sunulmaktadır. Öğrencilerin ara sınav notunun %50 si bu çalışmadan verilmektedir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)